Collectie

De collectie is deels eigendom van de Protestantse Gemeente Elst en bestaat voor een deel uit bruiklenen. Hier worden objecten die in het museum te zien zijn uitgelicht.

`

Sinds kort liggen in de vitrines van het museum een aantal objecten in bruikleen van het Regionaal Depot Nijmegen. Deze zijn gevonden in Westeraam, de wijk oostelijk van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.


Dolkfibula

Een van de fibulae of kledingspelden is een met blauw en rood email versierde sierspeld in de vorm van een dolk, met een gepunteerd randje van wit metaal. Deze fibula stamt vermoedelijk uit de 2 e eeuw.

Klein fragment van een bord van terra sigillata

Op dit kleine fragment, dat vanaf eind 1 e eeuw gedateerd mag worden, zijn enkele letter gekrast, een graffito.  Hieruit kan men afleiden dat het bord waarvan de scherf afkomstig is, eigendom was van Genialis, een in deze streken veel voorkomende naam.

Bron: H. van Enckevort en J. Thijssen (red.)  In de schaduw van het noorderlicht. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam.  Nijmegen 2005.