vergaderen klein

Hier is informatie over lopende zaken van de verschillende kerkelijke vergaderingen vermeld.

  • De kerkenraad in groot verband vergadert omstreeks zes maal per jaar. Bij dit overleg zijn alle ambtsdragers aanwezig. Het is het formele orgaan van PG-Elst waar besluiten op bestuurlijk niveau worden genomen
  • Het dagelijks bestuur (de kleine kerkenraad) vergadert maandelijks. Bij dit overleg zijn uit alle colleges twee vertegenwoordigers, de predikanten, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad aanwezig
  • De verschillende colleges vergaderen maandelijks

Diensten

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

viering zien

liturgie

blikvanger

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden