Jeroen, Dick & Aafke

En verder ...

Jeroen Dick 2

… is dit een plek waar onze predikanten Jeroen en Dick hun gedachten, inzichten, artikelen, binnenkomers, etc.  met ons delen.

 


 

Compassie voor de eenzamen, vluchtelingen en zij die leven in armoede

Kerken hebben een taak om de eenzaamheid onder mensen aan te pakken. Daarnaast vinden kerkgangers het belangrijk dat de gemeente van de Messias zich bekommert om vraagstukken als vluchtelingenopvang en armoede. De onderwerpen eenzaamheid, vluchtelingenopvang en armoede dienen hoog op de agenda van de kerk te staan blijkt uit een onderzoek dat is gehouden in opdracht van actie kerkbalans onder ruim vierduizend leden van de katholieke, protestantse en oudkatholieke Kerken en de evangelische broedergemeente. Het zijn onderwerpen die ook mij als predikant zeer ter harte gaan.

Op naar een ‘verschillige kerk’

meditatie‘De mens is niet alleen geschapen naar het beeld van God, maar bovenal deelt God zelf in het bestaan van de mens. In deze theologie is de mens meer dan een toevallige voetnoot in het wel en wee van God. God en mens, Schepper en schepping zijn fundamenteel wederkerig. Juist door deze wederkerigheid hebben we als mens, als kerk een grote verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de aarde. God zelf kan het niet alleen af. Of misschien beter geformuleerd: God wil het niet alleen.

Uit uw hemel zonder grenzen

komt Gij tastend aan het licht,

met een naam en een gezicht

even weerloos als wij mensen.

Liedboek 527

Wie midden in het leven staat en om zich heen kijkt, ziet dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben of die door een dal heen gaan, aan lichaam of ziel, aan zichzelf, aan de levenspartner, aan ouders of kinderen. Wat geeft nou houvast als je alle houvast kwijt bent? Nou, niks natuurlijk, want je bent alle houvast kwijt. En toch kan er iets van vertrouwen zijn dat je niet helemaal losgelaten bent. Misschien komt dat pas op als de weg naar herstel al is ingezet, terwijl je het zo nodig hebt in het moment dat je als diep en donker ervaart.

Diensten

11 juni 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
18 juni 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Heilig Avondmaal
25 juni 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

ANBI KerkANBI DiaconiePrivacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden