Werk aan de Grote Kerk

Werk aan de grote kerk: het logboek

werk in uitvoering

In dit digitale logboek wordt periodiek verslag gedaan van de voortgang van het project ‘Werk aan de Grote Kerk’. Wilt u weten hoe de plannen er uitzien, ga dan naar:

Presentatie Werk aan de Grote Kerk

Brochure Werk aan de Grote Kerk

Video De Droom

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties: mail ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  En volg alle berichten op actueel/kerkenraad/projecten

september 2021

Op 13 september jl. presenteerden Ron Verduijn en Jos Snoek van Bureau Stiel de eerste schetsen van het zgn. Masterplan aan de Begeleidingscommissie. Ze werden door de commissie met enthousiasme ontvangen. Stiel is er goed in geslaagd zowel in de kerk zelf als ook in de directe omgeving van de kerk beelden te schetsen die aansluiten bij het programma van eisen. Voor wat betreft het exterieur heeft de campus-gedachte, waarvan ook Onder de Toren en de Ruimte deel uitmaken, een aantrekkelijk gezicht gekregen. Maar dat niet alleen: door een creatieve benadering worden vooral buiten het kerkgebouw zelf de contouren van de voormalige Romeinse tempels veel zichtbaarder, aan beide zijden van de kerk. Dat de kerk letterlijk is gefundeerd op Romeinse tempels en als gebouw een Romaans-gotische stijl heeft, wisten we al. Maar wat Stiel na grondig onderzoek ook benadrukt is de grote invloed van de Wederopbouwperiode (na de Tweede Wereldoorlog) op het interieur van de kerk. Stiel beargumenteert overtuigend dat er alle reden is om ook die invloed zichtbaar te houden en te maken. Dus bijvoorbeeld ‘alle banken eruit’ is niet zo voor de hand liggend als het lijkt.

Natuurlijk heeft Stiel van de Begeleidingscommissie het nodige huiswerk meegekregen. Het resultaat daarvan bespreekt de Kerkenraad in een extra vergadering op 26 oktober. In november houden we een gemeenteavond, om de ideeën te presenteren aan de gemeenteleden en daarop een reactie op te tekenen. Houd deze site en Onderweg in de gaten voor nader informatie.      

mei 2021

Hoewel helaas nog steeds online vond op 12 mei de eerste vergadering tussen Stiel en de Begeleidingscommissie plaats, een prettige en vruchtbare bijeenkomst. We hebben afspraken gemaakt over belangrijke zaken als communicatie, noodzakelijke deskundigheid (o.a. duurzaamheid, akoestiek, stedenbouw) en natuurlijk over de start van het ontwerpproces zelf, de financiële aspecten en de planning. Taken zijn verdeeld en kaders besproken. Daarnaast zijn vanuit de breed samengestelde begeleidingscommissie tal van goed bruikbare suggesties gedaan en contacten aangedragen.

Het eerstvolgende overleg staat gepland voor 21 juni. Dan liggen de eerste schetsen op tafel. De energie zit erop, zowel bij het bureau als bij de commissie. Onze verwachtingen zijn hooggespannen. In het juni-nummer van Onderweg zullen Ron Verduijn en Jos Snoek van Bureau Stiel zich aan de gemeente voorstellen. Zodra de eerste ideeën zijn uitgewerkt en Corona onder controle is, kunt u de architecten in levenden lijve ontmoeten en uitvoerig met hen meedenken.

april 2021

Buro Stiel is inmiddels aan de slag. In de zomer kunnen we het zgn. masterschetsontwerp tegemoet zien. Rond november ziet het uitgewerkte schetsontwerp het levenslicht, in 3-D gevisualiseerd zodat ook de communicatie maximaal kan worden ondersteund. Uiteraard zal in de tussentijd frequent overleg plaatsvinden met de architect. Daarom zijn we ook verheugd dat de selectiecommissie in stand blijft en bereid is zich te laten omdopen tot begeleidingscommissie. Alle leden nemen deze taak met plezier op zich. De commissie is bovendien verder uitgebreid, met twee jongere gemeenteleden, zodat ook jongeren zich vertegenwoordigd weten. De begeleidingscommissie, die in de loop van het traject kan worden aangevuld indien andere expertise noodzakelijk is, ziet er nu aldus uit:   

  • Jeroen Jeroense, lid Kleine Kerkenraad, tevens predikant
  • Romanie van der Kaa, gemeente lid, actief jongere in jeugd- en jongerenwerk
  • Alwin Kaashoek, extern adviseur
  • Astrid Kepers, gemeentelid, tevens stedebouwkundige
  • Henk Kiestra, lid College van Kerkrentmeester, tevens bouwkundige
  • Peter de Leeuwerk, voorzitter Kerkenraad
  • Ate Lindeboom, lid Kleine Kerkenraad, voorzitter College van Kerkrentmeesters, voorzitter van de selectiecommissie
  • Anneke Manche, gemeentelid, voorzitter Museumcommissie
  • Wichert van Olst, lid Kleine Kerkenraad, tevens accountant
  • Meinte Visser, gemeentelid, tevens architect.

De begeleidingscommissie rapporteert aan de Kleine Kerkenraad, die in dit traject als Stuurgroep optreedt. Daarnaast hebben we als Kerkenraad een financiële commissie in het leven geroepen, met name om in elke fase de financiële consequenties van mogelijke keuzes te beoordelen en na te denken over mogelijke financiering. Deze commissie bestaat uit kerkenraadsleden en een gemeentelid met een financiële achtergrond: Arie de Groot, Wichert van Olst, Roland Eenhoorn en Dirk Faber. 

maart 2021

Na een grondige selectie heeft de Kerkenraad, op basis van een unanieme voordracht door de selectiecommissie, besloten om in zee te gaan met Buro Stiel (www.burostiel.nl). De opdracht heeft betrekking op het maken van een masterschetsplan voor de stappen ‘vieren’, ‘ontmoeten’ en ‘complementeren’, zoals we die eerder hebben genoemd, en een wat verder uitgewerkt schetsontwerp voor de eerste twee stappen ‘vieren’ en ‘ontmoeten’, inclusief een globale investeringsraming. Het gaat concreet om een opdracht ter grootte van ongeveer € 22.000 (excl. eventuele subsidies). Het op te leveren resultaat moet voldoende houvast bieden om als basis te dienen voor verdere inspraak, overleg, afstemming en besluitvorming gericht op vervolgstappen.

Diensten

01 okt 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
01 okt 2023 ; 19: 00 uur
Ademviering
08 okt 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

ANBI KerkANBI DiaconiePrivacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden