Werk aan de Grote Kerk

Vraag-en-Antwoord

Presentatie 10 februari 2022

V: Moet je wel gaan verbouwen en uitbreiden met een krimpende kerk?
A: We moeten juist gaan vernieuwen met een krimpende gemeente. We blijven dan als kerk aantrekkelijk. Met de komst van het Plein is er meer mogelijkheid voor vieren en ontmoeten. We maken dan meer contact met elkaar. De verwachting is dat dit zal leiden tot groei van de gemeente.

V: Is er eigenlijk wel behoefte aan een museum?
A: Er is behoefte aan een expositieruimte om het verhaal te vertellen. Het is niet de bedoeling om van de kerk een museum te maken. Kerk en museum moeten elkaar gaan versterken.

V: Wat is het tijdpad?
A: Een detailplanning moet nog gemaakt worden. Hierbij zijn wij ook afhankelijk van bijvoorbeeld monumentenzorg en het gemeentelijke bestemmingsplan. Maar voor de verwarming en de audiovisuele installatie is de verwachting dat in het 4e kwartaal van 2022 hiermee gestart kan worden. Houdt er echter rekening mee dat het gehele project, een project van jaren is.

V: De helft van de banken verdwijnt. In het kader van duurzaamheid: wat gaat hiermee gebeuren?
A: Hier zijn we nog over aan het nadenken en wij staan open voor ideeën.

V: Brengt deze verandering meer jeugd naar de kerk?
A: Daar hopen we zeker op! We willen een uitnodigend gebouw maken met een open uitstraling.

V: Hoe is de combinatie van regulieren kerkfunctie met andere activiteiten, zoals concerten, maar ook uitvaarten?
A: Het één is aanvullend op het ander. Het is kerk en daar komt gebruik bij. Het vergt wel goed beheer en planning.

V: Leidt niet iedere verandering aan de kerk tot een verandering in de akoestiek?
V: Zeer zeker en daarom wordt voor iedere verandering een simulatie gemaakt van het verwachte effect en worden eventuele aanpassingen bekeken.

V: Welke eisen worden gesteld aan concerten, theater en ontmoetingen
A: De ervaring van Stiel is dat als er goed gekerkt kan worden in een kerkgebouw, deze functies ook goed zijn uit te voeren. Het is een gebouw voor ontmoeten. Met goed geluid, goede zitplaatsen en goed beeld.

V: Zijn er alternatieve ontwerpen gemaakt en gepresenteerd aan de Kerkenraad?
A: Jazeker en het huidige concept-ontwerp is de resultante van een keuzeproces. De Kerkenraad is enthousiast over dit concept-ontwerp omdat dit het meeste voldoet aan de Droom.

V: Wordt het Koor nog aangepast?
A: Nee, het Koor wordt niet aangepast. Stiel heeft aangegeven dat dit voldoet.

V: Blijft de preekstoel daar waar die nu is?
A: Ja, deze wordt niet verplaatst. Op de huidige plek komt de preekstoel ook in de nieuwe situatie het best tot zijn recht.

V: Is het mogelijk om de tempel zichtbaar te maken met een glazen vloer op het Plein?
A: Helaas, dat is niet mogelijk. De fundering onder de huidige vloer laat dit niet toe. Ze is namelijk tijdens de wederopbouw opgebouwd uit oude spoorstaven.

V: Wordt aandacht besteed aan het klimaat voor bijvoorbeeld het orgel?
A: Ja, dit is onderdeel van het plan. Hiervoor wordt advies gevraagd bij een expert. Een goed binnenklimaat is essentieel, dus daar wordt veel aandacht aan besteed.

V: Neemt met dit plan de capaciteit in de kerk af?
A: Nee, de capaciteit is gelijk aan de huidige situatie. Daar waar de banken weggaan komen stoelen voor terug.

V: Wat gebeurt er met de consistorie?
A: Dat wordt zaal.

V: De torenhal wat kunnen we daar beleven?
A: Het is het begin van de liturgische as. In de torenhal krijg je al iets mee van het verhaal. bijvoorbeeld met beeld en geluid. Daarnaast is de torenhal bruikbaar als zaalruimte.

V: Gaat het Paviljoen niet concurreren met de Ruimte?
A: Het Paviljoen wordt gezien als een aanvulling en niet als concurrent. Beiden kunnen goed naast elkaar bestaan en elkaar zelfs versterken.

V: Wordt er nog gekeken naar de ruimte buiten de kerk, zoals Onder de Toren?
A: Ja, we gaan zeker kijken naar de omgeving van de kerk en hoe deze kan bijdragen aan het realiseren van de Droom. Maar we gaan ons eerst richten op het realiseren van hetgeen gepresenteerd is.

V: Is er al een financiële onderbouwing van dit plan?
A: Dat is er nu nog niet, maar is onderdeel van de volgende fase. Bij het opleveren van het eerste gedeelte van het ontwerp zal de architect een eerste raming maken van de verwachte kosten per fase. Daarnaast is een werkgroep Financiën opgericht die gaat onderzoeken hoe de investeringen en kosten kunnen worden gefinancierd. Hierbij zal ook nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheid van subsidies. Daarnaast zal worden gekeken of het mogelijk is meeropbrengsten te genereren uit het multifunctionele gebruik van de kerk. Bepaalde investeringen zullen echter moeten, zoals het vervangen van de verwarming en de geluidsinstallatie. Verder moet het gebouw ook verduurzaamd worden. Daar ontkomen wij als gemeente niet aan, als wij de kerk toekomstbestendig willen houden.

 

Diensten

21 aug 2022 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
28 aug 2022 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Bevestiging Ellen Burger en afscheid Anneke van Nes
04 sept 2022 ; 10: 00 uur
Ochtendviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden