Werk aan de Grote Kerk

Werk aan de Grote Kerk
Stand van zaken juli 2022
Op 10 februari jl. informeerde architect Ron Verduijn ons tijdens de gemeenteavond over het uitgewerkte schetsontwerp. Onder ‘De droom begint vorm te krijgen’ kunt u die presentatie hier op de website nog eens bekijken. De afdronk van deze bijeenkomst was zondermeer positief en gaf de kerkenraad het vertrouwen om verdere stappen te nemen.

In maart 2022 heeft de kerkenraad besloten om de haalbaarheid van het schetsontwerp verder te onderzoeken. In dit kader lopen er nu onderzoeken door externe bureaus rondom de disciplines archeologie, duurzaamheid en installaties en constructies. Voor de discipline stedenbouw en landschap start binnenkort het onderzoek. De inpassing van tochtportalen ter plekke van de entrees in de kerk wordt ook nog nader onderzocht door onze architect.

Zodra de uitkomsten van het advies rondom constructie en installaties en duurzaamheid gereed zijn, wordt deze informatie geïntegreerd in het ontwerp en dit kan eventueel leiden tot aanpassingen. Hierna wordt het ontwerp besproken en getoetst op de haalbaarheid met de verschillende overheden te weten, de gemeente Overbetuwe, de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De uitkomst van die gesprekken kunnen eventueel ook nog leiden tot aanpassingen. Daarna kan een definitief schetsontwerp vastgesteld worden. We hopen dit traject in of kort na de zomer van 2022 te kunnen afronden.

Op grond van alle informatie en inzichten die dan op tafel liggen, moet een besluit genomen over de vraag of, en zo ja, hoe we verder gaan en er een voorlopig ontwerp wordt ontwikkeld. Als we positief besluiten, dan ziet het tijdpad er voor de komende jaren er ongeveer zo uit: Na het voorlopig ontwerp wordt er een definitief ontwerp gemaakt. Op basis van dit ontwerp komen we in het vergunningentraject en, deels parallel daaraan, start de bestek-, prijs- en contractvorming fase. Op dit moment wordt, als alles meezit, ingeschat dat we in de herfst van 2023 in de kerk aan de slag kunnen. Hoelang de verbouw gaat duren is nu moeilijk in te schatten en afhankelijk of we alle fases van het plan gaan uitvoeren. Maar we moeten er rekening mee houden dat de verbouw zeker 10 maanden gaat duren. Hoe lang we dan geen gebruik kunnen maken van ons kerkgebouw voor de kerkdiensten is op dit moment nog niet duidelijk. Tenslotte is de kerkenraad blij te kunnen meedelen dat de provincie Gelderland ons een subsidie heeft verstrekt van ca. €19.000.-, waarmee een substantieel deel van de architect- en advieskosten gedekt kunnen worden.

Auteur: Ate Lindeboom
Bron: Onderweg juli 2022

Diensten

01 okt 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
01 okt 2023 ; 19: 00 uur
Ademviering
08 okt 2023 ; 10: 00 uur
Ochtendviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

ANBI KerkANBI DiaconiePrivacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden