Kerkrentmeesters

Logo PG Elst

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” Hebreeën 13: 16

Geacht gemeentelid van de PG-Elst,

Bij het ‘Onderweg’ nummer van juli-augustus krijgt u ook een enveloppe met brief/acceptgiro voor de Solidariteitskas 2021 aangeboden. Maar wat is/doet de Solidariteitskas eigenlijk?

onderhoud

De kerkrentmeesters regelen het beheer en onderhoud van de Kerkelijke Goederen binnen de Protestantse Gemeente in Elst. De eigendommen van de kerk bestaan in hoofdzaak uit de gebouwen die in eigen gebruik zijn zoals de ‘Grote of Sint Maartenskerk’ en “De Ruimte’. Daarnaast is er vastgoed in Elst en zijn er pachtgronden.

De opbrengsten uit dit vastgoed en de pachtgronden worden gebruikt om zaken als onderhoud, salarissen, kerkelijke activiteiten, energiegebruik en vaste lasten te betalen. Inkomsten uit eigendommen van de ‘diaconie’ worden gebruikt om de ‘diaconale doelen’ te ondersteunen in binnen en buitenland.

Vieren

25 juli 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
01 aug 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
08 aug 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
15 aug 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
22 aug 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden