Pasen

Jezus is gestorven één Hij leeft! Dat is kort en goed het feest van Pasen.


Dat betekent dat er toekomst is, waar wij geen toekomst zien. Een nieuw begin als wij alleen denken aan het einde. Op allerlei manieren is dit een thema dat terugkomt in ons leven. Het is een uitdaging om dezelfde weg te gaan. Om te 'sterven', dat wil zeggen de minste durven te zijn, om sorry te zeggen, om bewust eens af te zien van ons eigenbelang. En dan te vertrouwen dat juist dan openheid ontstaat met nieuwe mogelijkheden en kansen.


Rondom het Paasfeest kennen we een aantal bijzondere vieringen.


De donderdag voor Pasen noemen we witte donderdag. Dan gedenken we het laatste samenzijn van Jezus met zijn leerlingen. In dat samenzijn heeft Jezus het gebod gegeven om het Heilig Avondmaal te vieren. In de viering op witte donderdag vieren we dan ook het Heilig Avondmaal.


De vrijdag voor Pasen noemen we goede vrijdag. We gedenken dan dat Jezus is gestorven door kruisiging. Sterven is als zodanig niet goed. Het goede aan het sterven van Jezus is dat Hij ons door te sterven in een goede relatie met God brengt.


De nacht van zaterdag op zondag is de Paasnacht. Op zaterdagavond is er dan een kerkdienst waarin de hoofdmomenten uit de Bijbel worden voorgelezen. De nieuwe paaskaars wordt in de kerk gebracht als symbool van het licht van Christus in de wereld. Meestal wordt er in die dienst ook gedoopt. Na afloop van de dienst is er een paasvuur in de nabije omgeving van Elst.