Veertigdagentijd

Veertig dagen lang opnieuw bezinning. Bezinning op vragen als: "wat betekent het leven van Jezus voor mij?", "wat betekent zijn dood voor mij?", "wat is belangrijk in mijn leven?", 'waar leef ik voor?". Een tijd om fouten onder ogen te zien en om goed te maken.


De veertigdagentijd is de voorbereiding op het Paasfeest. Vanaf Pasen tellen we veertig dagen terug, waarbij de zondagen niet meetellen.  Dan kom je uit op een woensdag. De woensdag na carnaval. Dan begint de veertigdagentijd.


Het getal veertig is een getal dat regelmatig in de Bijbel voorkomt. Het volk Israël heeft 40 jaar in de woestijn gezworven voor het het 'beloofde land' kon binnengaan. De profeet Mozes bleef 40 dagen en nachten op de berg Sinaï in contact met God. De profeet Elia was 40 dagen in de woestijn en ook Jezus is 40 dagen de woestijn ingetrokken.