Bidden

Bidden is je richten op wat belangrijk is in het leven in verbondenheid met God. Het is een gesprek met jezelf in de Geest van God. Bidden is je concentreren op wat aandacht nodig heeft in je eigen leven en de wereld. Door te bidden richten we ons op het liefdevol aanwezig zijn bij de mensen die we tegenkomen in ons leven. Bidden is denken en meeleven met diegenen die onze zorg nodig hebben.