God

God is overrompelende Liefde. Daar waar mensen elkaar liefde en aandacht schenken wil God aanwezig zijn. In bijbel en traditie wordt God bespreekbaar gemaakt. God is een kracht die mensen troost geeft en moed. God noemt zich: "Ik zal er zijn-zoals ik er zal zijn". God wil mensen aan het essentiële van het bestaan verbinden. Namelijk aan: liefde, recht, vergeving en trouw. God blijft een geheim maar is te ervaren op de kruispunten van ons leven.