Jezus

In de Joodse rabbi Jezus van Nazareth hebben mensen de Messias herkend. De Messias is diegene die vrede en recht brengt voor iedereen op aarde. Jezus representeert zo God op aarde. Door liefde, recht, vergeving en trouw voor te leven legt Hij de verbinding tussen mensen en God. Jezus is door zijn bijzondere leven een toegangsweg voor God geworden. Zijn leven toont dat liefde, recht, vergeving en trouw toekomst bieden. Zelfs voorbij de dood.