Huwelijk

Trouwen doe je voor de wet in het gemeentehuis. Het is een ritueel waarin je duidelijk maakt voor elkaar en voor de mensen om je heen dat je echt samen verder wilt.  In de kerk kan je Gods zegen vragen over je huwelijk. Je gaat niet alleen samen verder, je wilt uitdrukkelijk in geloof je relatie vormgeven. De kerkelijke inzegening kan in een kerkdienst op je huwelijksdag plaatsvinden. Je kunt ook in een reguliere kerkdienst een zegen ontvangen of buiten een kerkdienst om, thuis of in een ander soort bijeenkomst.


In onze kerkelijke gemeente heeft ieder huwelijk dezelfde waarde, bij partners van verschillend geslacht en bij partners van gelijk geslacht. Ook als je samenwoont of gaat samenwonen, kun je een zegen vragen over je relatie.


Als je contact opneemt met een van de predikanten, zal hij samen met jullie bespreken wat jullie wensen zijn en hoe de voorbereidingen zullen verlopen.