Uitvaart

Vormgeven aan een uitvaart. Dat valt dikwijls niet mee. Je hebt er geen ervaring mee. Je wilt het doen in de geest van de overledene. Als die een gelovig leven heeft geleid, ligt het voor de hand om het geloof ook aan de orde te laten komen bij de uitvaart. Dat kan door afscheid te nemen in een kerkdienst of de predikant te betrekken bij de plechtigheid in het crematorium of op de begraafplaats. De predikanten kunnen je helpen om samen de uitvaart op gepaste wijze vorm te geven.