Seksualiteit

Ons lichaam maakt het mogelijk om te proeven, te voelen en te ervaren. Ik ben niet alleen een ziel, maar ook een lichaam. Door mijn zintuigen kan ik van het leven genieten. Ook het lichaam zelf is een bron van genot. Je kunt genieten wanneer je lichaam in goede conditie is. Wanneer je ogen de schoonheid van de natuur laten zien en je oren goddelijke muziek laten horen, dan is dat puur genieten. Als je lijf je naar een bergtop brengt en je armen en benen nog natrillen van de inspanning, dan schenkt dit lijfelijke voldoening. Je bloed voelen stromen na een spannende wedstrijd is een sensatie.


Een lichaam is ook gemaakt om van een ander lichaam te genieten. Een mens is gemaakt om zich voort te planten en daarvan te genieten. Het verlangen lijfelijk aangeraakt en gestreeld te worden zit heel diep. Is het in ons prilste bestaan de moeder die ons teder streelt, later wordt deze rol overgenomen door de ander. De behoefte aan lichamelijke ontmoeting blijft ons hele leven bestaan. Een mens wil niet alleen maar denken, maar ook voelen.


Ons lichaam maakt het mogelijk om lijfelijk met de ander te communiceren. Met onze handen kunnen we liefhebben, troosten en beminnen. In een relatie tussen mensen is de taal van erotiek eveneens aanwezig. De lichamelijke aantrekking van mens tot mens is een belangrijk onderdeel in het relationele. Het is een taal die bij uitstek geschikt is om liefde en genegenheid te uiten. Je hebt de ander lief van ziel tot ziel en van lichaam tot lichaam. Het naakte lijf van de ander prikkelt en roept verlangen naar seksualiteit op. Seksualiteit is te verstaan als de lichamelijke eenwording van mens tot mens. Een puur genieten van je eigen lichaam en dat van de ander. De passie voor het lijfelijke is als een spirituele ervaring. Het voelen en beleven van seksualiteit is het ervaren van harmonie tussen twee lichamen. De overgave aan seksualiteit is een intense lichamelijke ervaring. Je leeft van top tot teen. Het verlangen naar lichamelijk contact is een wezenlijk onderdeel van ons mens zijn. Seksualiteit is met ons lichaam gegeven. De behoefte aan seksualiteit is dan ook spiritueel gezien net zo gewoon als de behoefte aan voedsel of aandacht. Seks hoort bij een mens, seks mag en is niet alleen bedoelt tot voortplanting, maar ook of juist tot tederheid en intimiteit en genot.


Seksualiteit vanuit een christelijke spiritualiteit bezien heeft als doel beide partners te doen genieten. Het is een wederkerigheid. Te vaak zien we dat seks door machtsdenken verwordt tot een middel van onderdrukking. Seksualiteit spiritueel gezien heeft te maken met liefde en wederzijdsheid. In de moderne cultuur staat veeleer het eigen genot en het bevredigen van de eigen behoefte voorop. Met uitwassen als pornografie, verkrachting tot gevolg. Ik wil seksualiteit dan ook plaatsen binnen een relatie. Met Martin Buber zie ik de mens als een relationeel wezen die juist in de relatie met een ander tot zijn of haar recht komt. Een relatie die veiligheid biedt en waar beide partners tot hun recht kunnen komen op intellectueel maar ook op seksueel gebied.