Homoseksualiteit

Hoe staat de kerk tegenover homoseksualiteit? Voor mijzelf als theoloog is het volstrekt helder dat vanuit de christelijke liefde en geborgenheid ieder mens mag gelden en dus ook homoseksualiteit door God geoorloofd is. Helaas is nog niet iedereen in de kerk zo ver. Daarom een aantal woorden.


Augustinus heeft eeuwenlang het materiaal aan de kerk doorgegeven om homoseksualiteit te veroordelen als een zonde. Hij schrijft: "Wandaden tegen de natuur zijn altijd en overal verfoeilijk en strafwaardig, zoals bv die van de Sodomieten. De gemeenschap die wij met God dienen te hebben wordt aangetast wanneer de aan zichzelf gelijkende blijvende natuur, waarvan Hij de Schepper is, door verkeerd gerichte wellust wordt bezoedeld."

Leviticus 18:22 en 20:13

"jij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het." (Lev. 18:22)

Een belangrijke tekst uit de bijbel, naast Leviticus, is 1 Korintiërs 6:9-10

9.Weet u niet dat zij die onrecht plegen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Maak uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, 10 dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God."


Pas in de tweede helft van de vorige eeuw worden pogingen ondernomen om theologisch de gelijkwaardigheid van homoseksuelen met heteroseksuelen te onderbouwen.

In een boeiend artikel over seksualiteit en spiritualiteit beschrijft Lisette Thooft seks als een diep verlangen naar het onmogelijke. Seks is volgens haar een ontwikkelingsopdracht, sterker nog de ontwikkelingsopdracht. Seks moeten we proberen te ontwikkelen van een oerdrift, een paringsdrift, naar liefde. Oosters gezien van onze tweede energieveld, chakra, naar het zevende. In eerste instantie is seks vooral instinct en deze is verbonden met macht en drift. Het is de taak om seksualiteit te koppelen aan liefde. Als we seks en liefde op een goede manier weten te koppelen dan zijn we weer één met de Schepper in wie alles liefde is.