Jodendom

Joods denken is met name een dialogisch denken. Een betrekking tussen God en de mens. Het gaat om het continue leerproces dat zich gaande houdt tussen God en mens en de mensen onderling. De Joodse spiritualiteit is met name gericht op de relatie. Het gaat om de dynamiek, de beweging tussen God en mens. In de relatie wordt de mens tot leven geroepen.

In zijn beroemde boek "Ich und Du" zet de Joodse filosoof Martin Buber de dialogische relatie tussen het "ik" van de mens met het "Jij" van de wereld uiteen. "In den beginne" was de mens één met de wereld. Er bestond nog geen scheiding tussen mens en wereld. De mens voelde zich nog niet vervreemd van zijn naaste en de werkelijkheid waarin hij ademde. Het paradijs was een toestand van heelheid en geborgenheid.


 lees meer