De kerk is weer open, je kunt weer komen. Meld je aan en doe mee.

Je kunt de kerkdiensten ook meevieren via kerkomroep.nl en via de livestream.


Kerkdiensten / vieringen

In een kerkdienst komen mensen bij elkaar om te zingen (nu even niet), te bidden en te luisteren en soms om te spreken. Op die manier ontmoeten ze elkaar, ontmoeten ze God en ontdekken ze zichzelf. Stilte, muziek en spreken wisselen elkaar af. De ontmoeting ook een feest. Daarom noemen we de kerkdienst ook wel ‘viering’. In de loop van de tijd is een bepaald gebruik ontstaan. Dit gebruik is aan verandering onderhevig. Tijden veranderen, mensen veranderen en mensen zijn verschillend. Daarom ‘vieren’ we als het even kan op diverse manieren: de zondagochtend vieringen, ademvieringen op zondagavond, anders vieren op zondagmiddag, spiritueel café op zondagavond. 


In Onderweg staat meer informatie over de verschillende diensten zoals wie er voorgaat en hoe laat deze beginnen.