Kleuren in de kerk

                        

Met kleuren geven we aan wat de sfeer van de kerkdienst is. De kleur die bij de dienst hoort is te zien op de glasplaat op de lessenaar. De predikanten dragen ook gekleurde stola's. We gebruiken in de kerk vier kleuren:


Paars

De kleur paars gebruiken we in de tijd voor Kerst en in de tijd voor Pasen. Dat zijn voorbereidingstijden; tijden van bezinning en inkeer. Ook tijdens rouwdiensten gebruiken we meestal de kleur paars.


Wit

De kleur wit is de feestkleur van de kerk. Wit zijn alle kleuren licht bij elkaar. Wit is ook als een onbeschreven blad: alle ruimte voor iets nieuws. Tot slot staat wit ook voor zuiver en puur.


Rood

Goddelijke energie; dat is rood. Met Pinksteren gebruiken we rood, het is het feest van de Geest. En ook bij andere diensten waarin de zegen van God wordt gevraagd, zoals huwelijksdiensten, wordt de kleur rood gebruikt.


Groen

Groen is de kleur van lente, van nieuw blad en dus van hoop. We gebruiken deze kleur als de andere kleuren niet van toepassing zijn.