Ademviering

Verstilling. Dat is het kernwoord van een ademviering. We zingen kleine liederen uit 'Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk'. En we zijn twaalf minuten stil. Een moment van rust in het dagelijkse bestaan.

Verademend.


Zondag 1 oktober


{Testimonial: "Voor mij zijn de ademvieringen uiterst waardevol. Vooral de stilte doet me goed."}