Heilig Avondmaal

Bij de viering van het Heilig Avondmaal delen we brood en wijn. Ieder neemt een stukje brood en een slokje wijn. Brood en wijn zijn symbolen van het leven en de levenskracht van Jezus Christus. We gedenken dat God aanwezig is in de gewone stoffelijke dingen. En we denken aan wat Jezus voor ons betekent. We vieren het Heilig Avondmaal vijf keer per jaar in een kerkdienst.

Omdat het drinken van wijn voor sommige mensen schadelijk kan zijn, gebruiken wij in de vieringen druivensap. Kinderen zijn bij deze viering natuurlijk ook van harte welkom.

In de agenda kunt u zien wanneer de volgende Avondmaalsviering is.