Zondag Voleinding

Vooruitkijken en gedenken. Dat zijn de kernwoorden voor zondag Voleinding. Vanuit het concept van de schepping is de wereld een werk van God. Dit werk is nog niet af. We kijken vooruit naar de voltooiing van de wereld, dat wil zeggen dat we verwachten dat God de wereld zal omvormen tot een goede plek voor alle mensen. We bezinnen ons op onze eigen rol daarin en op wat in deze tijd goed leven is.

Op deze dag gedenken  we ook de leden van de gemeente die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en we steken kaarsen aan.

We vieren zondag Voleinding eind november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat we beginnen aan een nieuwe Adventsperiode.

De contactpersoon van overleden gemeenteleden krijgt een brief met een uitnodiging om samen met andere familieleden de dienst mee te vieren.

In de agenda kunt u zien wanneer de volgende Zondag Voleinding is.