St. Maartenskerkkoor


Het St. Maartenskerkkoor is een gemengd koor dat sinds 1942 verbonden is aan de Protestantse Gemeente van de Grote of St. Maartenskerk in Elst.

Rond 40 gemeenteleden oefenen wekelijks onder leiding van een vakbekwame dirigent,
om zo'n zes maal per jaar mee te werken aan een eredienst.

Wij zingen dan onder andere: 

  • Een gezongen liturgisch onderdeel
  • Iets vernieuwends op muzikaal gebied
  • Een compositie uit de kerkmuziekliteratuur.


Repetitieavond

Een repetitieavond begint altijd met inzingoefeningen.
Tevens  wordt het gebruik van de stem geoefend, geleerd om op de juiste manier adem te halen, het gehoor getraind en worden koorleden vaardiger gemaakt  in het lezen van bladmuziek.
Om de 3 á 4 jaar wordt aan de leden groepsgewijs extra scholing door zangdocenten aangeboden.Welke werken?

Naast de eerder vermelde activiteiten in de erediensten wordt er met enige regelmaat een groter "werk" onder handen genomen.
De keuze hiervoor is afhankelijk van de periode van het jaar en van de mogelijkheden en de samenstelling van het koor.Projectlid

De mogelijkheid bestaat om voor zo'n groter werk een projectlidmaatschap aan te gaan.
Je verbindt je dan voor een tijdelijke, vastgestelde periode als koorlid aan het St. Maartenskerkkoor.Welkom

Ook mensen die wekelijks willen komen zingen zien we graag komen.
Natuurlijk is iedereen welkom maar vooral jongere zangers willen we van harte uitnodigen eens langs te komen.Waar?

Er wordt elke donderdagavond gerepeteerd van 19.45 uur tot 21.45 uur in de bovenzaal van
Ontmoetingscentrum Onder de Toren,  Sint Maartenstraat 34, Elst


Alvast beluisteren?

Ave Verum van Edward Elgar

Teach me, o Lord van Thomas Attwood

CONTACTPERSONEN
Marien van Wier
Voorzitter St. Maartenskerkkoor
M: 06-11539025
Commissies