Omzien naar elkaar

Aandacht hebben voor elkaar dat  doen we vooral in de persoonlijke kring. We kennen elkaar, zijn met elkaar bevriend. Het gaat als vanzelf en dikwijls zijn we ons nauwelijks bewust dat dit 'pastoraat' is.

Omzien naar elkaar organiseren we ook. Elk nieuw lid krijgt bijvoorbeeld een kennismakingsbezoek van een lid van het pastorale team. Daarnaast bezoeken de vrijwilligers van de Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD) gemeenteleden van 77 jaar en ouder.

U kunt ook de predikanten spreken. Als u even contact legt, is een afspraak zo gemaakt.  U kunt zelf kiezen wie van de beide predikanten u spreken wilt.

{Testimonials: "Het doet me goed dat mensen aan me denken. Ik krijg kaarten van mensen die ik eigenlijk niet ken. Het is toch gewoon dat ik aandacht heb voor de ander"}