Vervoer naar de kerk

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen en heeft u vervoer naar de kerk nodig? Er zijn vrijwilligers die u ophalen en weer naar huis brengen. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u minimaal vier dagen van te voren contact opnemen met de coördinator vervoer.

CONTACTPERSONEN
Gerry Voors - Vrijenhoef
Diaken
M: -