KME 20130409 FAW029 copy.jpg
KME 20130409 FSK031 copy.jpg
KME 20130409 FSK032 kleiner copy.jpg
KME 20130409 FSK034 copy.jpg

Romeinse tijd

Bataven en Romeinen

Het Gelderse rivierengebied kent een rijke geschiedenis. Het is waarschijnlijk al 6000 jaar bewoond en werd in de Romeinse tijd Insula Batavorum genoemd. 

Elst was in die tijd een vicus en een religieus bestuurlijk centrum. Het lag centraal tussen de stad  Noviomagus Batavorum (Nijmegen) en het legerkamp in Meinerswijk (Arnhem). De Bataven leverden hulptroepen voor de Romeinse legers en ontvingen na 25 jaar dienst een 'diploma' en het Romeins burgerrecht.


Tempels

In de vicus bouwden de Romeinen rond het jaar 50 een tempel. Het stenen gebouw  werd opgericht op een al bestaande cultusplaats. De vloer en de fundamenten van deze tempel zijn in het museum te zien. 

Omstreeks 100 na Christus werd op dezelfde plek een nieuwe, grotere tempel neergezet. Het was een Gallo-Romeinse omgangstempel, bestaande uit een cella (de ruimte voor het godenbeeld binnen de tempel) en een zuilengalerij, met eromheen het temenos (tempelhof). Daarmee bevond zich in Elst één van de grootste tempels ten noorden van de Alpen. Onder de vloer van de huidige kerk zijn imposante resten van de dikke cella-muren en galerijfundamenten te zien.


Reinigingsoffer (Suovetaurilia)

Behalve resten van de twee tempels, kwamen  bij archeologische opgravingen bijzondere vondsten te voorschijn. Daaronder waren de beenderen en schedels van offerdieren. Het betrof schedels van een varken (sus), een schaap (ovis) en een stier (taurus). Daardoor kon worden vastgesteld dat er een reinigings- of inwijdingsoffer heeft plaatsgevonden.