Collectie

De collectie is deels eigendom van de Protestantse Gemeente Elst en bestaat voor een deel uit bruiklenen. Hier worden objecten die in het museum te zien zijn uitgelicht.


HET MEISJE VAN ELST

Het meisje van Elst ligt sinds de 10e eeuw begraven in een zogenaamd stolpgraf.

Een stolpgraf is een middeleeuws graf. Meestal was er geen bodem, waardoor de typische stolpvorm ontstaat. Er werd eerst een kuil gegraven en daarin werden wanden van losse tufsteenbroden geplaatst. Hierna volgde de begrafenis. Het graf werd gesloten met de schuin opstaande stenen en met zand dichtgegooid.


Rond het jaar 1000, de periode waarin het meisje is begraven, is een dergelijk stenen graf bijzonder. De meeste doden werden in grafkuilen rond de kerk begraven. Gewikkeld in een lijkwade zonder kist ter aarde besteld of bijgezet op een houten plank.Het stolpgraf gefotografeerd in 1947.


In het dagrapport van 3 juni 1947 van J. Ypey, betrokken bij de opgravingen in de Grote Kerk, staat over het gevonden stolpgraf: “Het oude graf aan de z.-zijde van het koor bij o.muur opgezet van tuf schoongemaakt”.


Het model van het stolpgraf dat tentoongesteld staat in het 

museum, is van de hand van de heer Ypey.

De locatie van het stolpgraf

Het tufstenen stolpgraf lag op een bijzondere plaats: vlak buiten de zuidelijke muur van de laatste uitbreiding van de kerk, in de nabijheid van de crypte. Het zuiden was te prefereren boven het helse noorden. Bovendien vielen de druppels hemelwater, die langs het dak gestroomd hadden en die het gewijde karakter van de kerk hadden overgenomen, op het graf. En op deze plek was het meisje heel dicht bij de relieken van de heilige Werenfried.


Wie is “het meisje van Elst”?

Mede gezien de locatie moet het stolpgraf voor een belangrijk persoon in de dorpsgemeenschap geweest zijn. Echter: geheel volgens de tijdsgeest is het niet voorzien van een naam of andere aanwijzing met betrekking tot de overledene. En of het graf voor haar bedoeld was?


Tijdens het onderzoek en de restauratie in 2007 bleek het skelet van een jonge vrouw tussen 12 en 15 jaar, die als jonge moeder in het kraambed is overleden. We mogen ervan uitgaan dat ze getrouwd was en waarschijnlijk deel uitmaakte van een voorname familie. Ze is samen met haar baby begraven. 


Voor meer informatie is in het museum een artikel verkrijgbaar