Educatie en informatie

Erfgoededucatie 

Tijdens een bezoek aan ons museum sluiten we in het afwisselende programma aan bij kerndoelen met betrekking tot cultureel erfgoed. Leerlingen ontwikkelen, sociale, culturele en informatievaardigheden. Ze worden aangespoord om samen te werken, te communiceren en kritisch te denken. Thema’s die aan bod (kunnen) komen zijn de Romeinse Limes, de verbreiding van het Christendom, de Reformatie en de Tweede Wereldoorlog.


Basis- en Voortgezet Onderwijs

Voor het basisonderwijs (vanaf ongeveer groep 6) en voortgezet onderwijs kunnen speciale rondleidingen worden verzorgd van ongeveer één uur.  Het programma en de activiteiten worden afgestemd op leeftijd, niveau en belevingswereld van de leerlingen.

Voor het basis- en voortgezet onderwijs is het mogelijk tot 45 leerlingen tegelijk te ontvangen. Met een standaard van maximaal 15 leerlingen per gids en ten minste één actief participerende, volwassen begeleider per 7/8 leerlingen. 


Voor basisscholen binnen de gemeente Overbetuwe zijn de bezoeken gratis. 

Voor basisscholen buiten de gemeente Overbetuwe geldt een vast tarief van € 50,- voor groepen van maximaal 30 leerlingen.

Voor groepen in het voortgezet onderwijs gelden de reguliere toegangsprijzen. 


Ruim vooraf reserveren is noodzakelijk. Dit doet u via de koster. Na een reservering wordt met de betreffende leerkracht(en) contact opgenomen om nadere afspraken te maken. 


Als voorbereiding op een bezoek aan het museum kunnen BO leerkrachten in de klas gebruik maken van lesmaterialen aansluitend bij de leerlijn “Reizen in de tijd”.

Voor meer informatie https://www.reizenindetijd.nl/ of via onze educatief medewerker Rien Crajé m.craje@upcmail.nl.


Publicaties 

  • Mentink-Zuiderweg, C.H & G.J. Mentink (red.), 2008: Cultusplaats Elst. Zeven momenten van religieus leven. Oosterbeek
  • Vens, H, z.j.: Over Romeinen, Bataven en Middeleeuwers in Elst. Kerkmuseum Elst, Elst
  • Vens, H., 2016: Tempel|Kerkmuseum in Elst. Een handreiking.

Meer informatie

Tempel | Kerk Museum in De ridders van Gelre en Romeinen en Bataven in Gelderland

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/229634357/Ridders-van-Gelre/aflevering/143403257


Voor de smartphone of tablet:  Beleef het museum in 360o

https://www.youtube.com/watch?v=jl5bNszgtuo