De Protestantse Gemeente Elst wordt vorm gegeven door de inzet van vele mensen, al dan niet op vrijwillige basis. Hier krijg je een indruk wie dat allemaal zijn en wat zij voor de gemeente doen.