Organisten in de kerk


Er zijn drie organisten die afwisselend elke zondag tijdens de kerkdienst het orgel bespelen. 

Dirk Luijmes volgde Heider op in 1996 als organist.
Jaap Jansma nam in 2004 de plaats in van Adri Janssen.

IJsbrand ter Haar kwam in 2014 in de plaats van Simon Wouda. 


Kijk voor meer informatie over de organisten en de orgels bij het onderdeel geschiedenis van de kerk