Wijkindeling

Als er meer predikanten zijn, hebben veel kerkelijke gemeenten een wijkindeling. Onze gemeente heeft geen wijkindeling. Je kunt zelf kiezen op welke predikant je een beroep wilt doen voor een gesprek of langere begeleiding  of  voor een doop, huwelijks- of uitvaartdienst.