Dick Snijders

Ik ben geboren op 22 april 1960 in Numansdorp op de Hoeksche Waard, één van de zeven Zuid-Hollandse eilanden. Na de lagere school heb ik de Rijksscholengemeenschap in Oud-Beijerland bezocht, waar ik in 1979 mijn VWO-diploma haalde. Daarna heb ik gedurende twee jaar de vooropleiding Grieks en Latijn gevolgd. Vervolgens ben begonnen met de studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.


Al die tijd was ik werkstudent, waarbij ik halftime werkzaam was. Tot 1987 als boerenknecht: akkerbouw, fruitteelt en schapenhouderij en daarna als catecheet en pastoraal werker. In 1989 rondde ik de doctoraalopleiding theologie af. Met ingang van 1 januari 1990 ben ik begonnen als geestelijk verzorger in het verpleeghuis De Lozerhof in Den Haag. In die tijd heb ik de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk afgerond en op 14 november 1993 ben ik bevestigd als predikant voor bijzondere werkzaamheden van de Hervormde gemeente te 's-Gravenhage-Loosduinen. Die bijzondere werkzaamheden omvatten de voortzetting van het werk van geestelijk verzorger in De Lozerhof. Daar ben ik tot 1 maart 2003 in dienst geweest.


Op 9 maart 2003 ben ik bevestigd als predikant van de (toen nog) Samen op Weg gemeente in Elst. Deze gemeente is met ingang van 1 oktober 2005 Protestantse gemeente geworden. Het aantrekkelijke van deze gemeente vind ik dat het een wat grotere gemeente is waarin veel betrokkenheid van de leden is en dat we als predikanten en de jeugd- en jongerenwerker in een team kunnen werken. In deze gemeente krijgen ook de predikanten veel ruimte om zich te ontwikkelen. Ik heb daarbij nog altijd het gevoel dat het steeds beter wordt.


Ik ben predikant vanuit mijn persoonlijke geloof. Het is dus geen rol die ik speel, los van mijn eigen overtuigingen. Maar aangezien persoonlijk geloof zich ontwikkelt, ontwikkelt het predikantschap zich ook. Het is mijn overtuiging dat de tekst van de Bijbel en het spreken van de kerk zichzelf moeten bewijzen. Het mag dus op alle mogelijke manieren bevraagd en getoetst worden. Dan moet blijken of het stand houdt. De Bijbel en de traditie zijn niet boven elke twijfel verheven. Door de geschiedenis heen hebben mensen op hun manier het geloof, hun visie op het leven en de wereld, verwoord en vorm gegeven. Op precies dezelfde manier als wij dat doen: met gebrekkig inzicht, mede gevormd door de cultuur van de tijd.


Bovendien denk ik dat de goddelijke wereld zich niet uitsluitend via kerkelijke kanalen ontsluit. We kunnen dus met open oog en open oor in de wereld staan. De mens moet zijn kracht in zichzelf zoeken. Dat is de plaats waar het goddelijke werkt. Er kan dus geen sprake zijn van macht of dwang in de godsdienst. Niemand kan een ander voorschrijven wat hij of zij moet geloven of doen. Daarom is ruimte belangrijk, ruimte en vrijheid. Die wil ik graag geven en zo kunnen we elkaar ontmoeten.

CONTACTPERSONEN