Predikant Jeroen Jeroense

Als predikant probeer ik verbindingen te leggen tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de wereld en samenleving, waar

we deel van uitmaken en waar we ook verantwoordelijk voor zijn. Verbindingen die gekleurd worden door bijbelse kernbegrippen als liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

Verbindingen komen tot stand waar mensen elkaar ontmoeten. In de kerkdienst, in gesprekskringen, in een individueel gesprek en bij de vele activiteiten die we samen organiseren.


Zelf leg ik er altijd de nadruk op dat de kerkelijke gemeente een plek is waar mensen samen komen met hun vragen. We hebben daar geen pasklare antwoorden, maar gaan samen op zoek naar die antwoorden. Antwoorden die soms aarzelend klinken en voorlopig zijn. Antwoorden die in deze tijd lang niet altijd vanzelfsprekend zijn. Antwoorden die we vinden in de verhalen van de Bijbel en in andere bronnen uit de christelijke geloofstraditie die ons inspireren. Vanuit mijn geloof spreek ik het vertrouwen uit dat door ons werken heen het geheim waait van God's Geest, die ons inspireert en ons de weg wijst.


Naast mijn werk als predikant vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd de natuur in te trekken. Wandelen en (race)fietsen doe ik graag. Deze momenten vormen voor mij een rustpunt in een druk leven en ervaar ik ook als een vorm van meditatie. Ik uit mijn creativiteit graag in een schilderij. Het is dan ook een hobby van me.


Na mijn studie theologie aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht en promotie op de theologie van Arend. Th. Van Leeuwen, getiteld: "Theologie als zelfkritiek", ben ik gaan werken in het basispastoraat. In de Protestantse Gemeente te Gorssel (1990-2000) heb ik mijn eerste werkervaring in het basispastoraat opgedaan. Deze ervaring heb ik verder uitgebouwd in de Protestantse Gemeente te Elst, waar ik sinds 2000 als fulltime predikant werk.


Aan het Titus Brandsma Instituut heb ik colleges spiritualiteit gevolgd die mij inzicht hebben gegeven in het brede veld van het 'god-menselijke betrekkingsgebeuren'. Met name theologen als Martin Buber, Emmanuel Levinas en Simone Weil hebben mij nieuwe wegen in de theologie geleerd. Daarnaast heb ik ondervonden dat spiritualiteit een praxis is, waarin een relatie met God/de Ene/het goddelijke wordt onderhouden, die mensen verandert. Na mijn studieverlof heb ik mij verdiept in de traditie van het klooster. In januari 2009 is er van mijn hand een pamflet onder de titel: 'De kerk als klooster'. Verschenen. In dit pamflet werk ik een nieuw model voor gemeente-zijn uit. Een meer 'monastieke' vorm van kerk zijn. Op het interessante terrein van spiritualiteit schreef ik de boeken: "God is hier en nu", "Levenskunst", "Open boek, een spirituele reis door de seizoenen", "Nieuw Heilig" en "Kloostergang".


Mijn wortels liggen aan de Zeeuwse kust. Geboren 22 mei 1961 in Middelburg. Mijn moeder was kleuterleidster en bracht me de liefde voor verhalen en kunst bij. Mijn vader was ingenieur en geïnteresseerd in filosofie. Het Zeeuwse land met de zee van eb en vloed was het decor van mijn jeugd. Hier is mijn interesse voor het landschap van mens-religie-cultuur ontstaan.

CONTACTPERSONEN
Jeroen Jeroense
Predikant
T: 0481-452978