College van diakenen

Diakonia = dienstbetoon

Het College van diakenen, kortweg de diaconie, draagt zorg voor de lichamelijke, sociale en materiële noden van de medemens; plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Kernwoorden: barmhartigheid en rechtvaardigheid.


De diaconie kijkt waar hulp nodig is. Dit doet zij in nauwe samenwerking met andere organisaties. Soms bestaat de hulp uit materiële zaken (bijvoorbeeld een andere wasmachine), soms uit financiële steun. De diaconie krijgt haar middelen uit de opbrengsten van bezittingen, uit erfenissen en collecten. Deze verdeelt zij over veel doelen; soms dichtbij (zoals noodhulp voor een medemens in een acute noodsituatie), soms veraf (steun aan ontwikkelingsprojecten of bij natuurrampen). De bijdrage kan bestaan uit een (renteloze) lening, een gift, een bijdrage in natura (broden voor de voedselbank) of "in de hand" (kerstattentie).


De diakenen zijn lid van de kerkenraad, maar de diaconie is een zelfstandig rechtspersoon naast de gemeente. De geldmiddelen en overige bezittingen van de gemeente en die van de diaconie blijven daardoor gescheiden.


De diakenen hebben ook een eigen rol in de kerkdienst: zij verzamelen ("collecteren") de gaven van de gemeenteleden en helpen bij het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal.


De diakenen zijn actief op verschillende gebieden:

  • De gemeentediakenen houden zich bezig met het wel en wee van de inwoners van de gemeente Overbetuwe. Ze werken nauw samen met maatschappelijke organisaties als Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk, Forte Welzijn en de voedselbank. In overleg kan noodhulp, een lening of een kerstattentie worden verstrekt.
  • De ZWO diaken maakt deel uit van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie valt onder de diaconie. Zending is de verspreiding van het Woord van God, Werelddiaconaat is zorg voor hen die geen helper hebben in de wereld en Ontwikkelingssamenwerking helpt mensen om een eigen menswaardig bestaan op te bouwen. Er wordt nauw samengewerkt met Kerk in Actie.
  • De jeugddiaken stimuleert de jongeren in de kerkgemeente om om te zien naar de zwakkeren in de samenleving.
  • De (thema)diaken duurzaamheid maakt de mensen bewust van het verduurzamen van hun gedrag (energiebesparing, afval beperken en scheiden, duurzaam inkopen, omgaan met elkaar, en meer) en maakt het handelen van de kerkorganisatie duurzamer. De schepping is ons toevertrouwd en we hebben de opdracht haar te bewaren voor ons nageslacht.

De diaconie ondersteunt projecten in het binnen- en buitenland.


Heeft u een vraag dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie.

CONTACTPERSONEN
Anneke van Nes
Secretaris College van Diakenen
M: -
Commissies
Gert Jan Geertjes
Penningmeester College van Diakenen
T: 0481-375336
Commissies
Froukje van der Honing
Diaken
M: -
Commissies
Bert Wolters
Diaken - thema duurzaamheid
M: -
Paul Peters
Diaken
T: 0481-843043
Commissies
Berthe de Jong
Voorzitter College van Diakenen
M: -
Commissies
Wichert van Olst
Diaken
M: 06-21251690
Commissies
Gerry Voors - Vrijenhoef
Diaken
M: -
Gerdien van Prooijen-Landegent
M: -