Het College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben primair de verantwoordelijkheid voor de materiële aangelegenheden van de kerkgemeente, zoals het beheer van het kerkgebouw en de overige bezittingen. Daarnaast verwerven zij voldoende financiële middelen om met elkaar gemeente te zijn zoals we dat graag willen.

De kerkrentmeesters voeren vooral ondersteunend werk uit. Belangrijk is de verantwoordelijkheid voor het geld dat in de organisatie wordt ontvangen en uitgegeven. Elke zondag collecteren er twee kerkrentmeesters. Na afloop van de dienst tellen zij de opbrengst van de collectes en dragen er zorg voor dat het geld op de bankrekening van de kerk wordt gestort. De penningmeesters van dit college bereiden o.a. de begroting voor en dragen zorg voor betaling van facturen. Jaarlijks organiseert het college de actie Kerkbalans. Eén van de kerkrentmeesters is belast met personeelszaken. Het beheer en onderhoud van de gebouwen (De Grote Kerk en De Ruimte), het onroerend goed en de landerijen in bezit van de kerk, valt ook onder dit college.

CONTACTPERSONEN
Ate Lindeboom
Voorzitter Kerkrentmeesters
T: 0481-376978
Henk Minnema
M: -
Kees van Nes
Secretaris College van Kerkrentmeesters
T: 0481-841522
Henk Kiestra
Kerkrentmeester
M: 06 53 77 1405
Roland Eenhoorn
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
M: -