Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari wordt onder leiding van het College van Kerkrentmeesters de actie Kerkbalans georganiseerd. De kerkelijke organisatie vraagt dan een financiële  bijdrage aan haar leden. Onze kerk is een kerk van en voor betrokken mensen. Mensen die inspiratie in de kerk willen opdoen. Mensen die de kerk levend willen houden. Mensen die actief betrokken zijn; energiek, luisterend en omziend naar elkaar. Dat is een levende kerk. De levende kerk vraagt om levend geld: geld waarmee we vandaag kunnen financieren wat we vandaag uitvoeren. Het vermogen van onze kerk, in de vorm van spaargelden en andere bezittingen, is bedoeld om de gebouwen in stand te houden of investeringen te doen.


De kerk is geroepen om pastoraal en diaconaal actief te zijn in deze wereld. De wereld is "op drift", oude ideeën en waarheden worden ingeruild voor nieuwe. Barmhartigheid en vrijgevigheid zijn niet meer vanzelfsprekend. De kerk wil een tegengeluid laten horen en een daad stellen. En daden kosten geld. De financiële bijdrage geeft ruimte om wensen in te vullen. Om de kerk ook echt kerk te laten zijn.