Communicatieplatform

Binnen de kerkelijke organisatie is een communicatieplatform actief. Dit platform vormt een vraagbaak voor communicatieondersteuning.  Het platform kent drie gebieden met op elk gebied een aanspreekpunt:

Lay-out en beeld: Ottje Faber

Tekst en pers: Kees van Nes

Website en Social media: John Patrick van der Kaa

De leden van het communicatieplatform ondersteunen de communicatie van de kerk. In een beperkt aantal situaties doen zij uitvoerend werk, maar zij zijn vooral adviserend. Zij hebben kennis en ervaring op de verschillende gebieden en beschikken vaak over adressen, procedures en draaiboeken voor activiteiten.

De algemene coördinatie ligt bij Kees van Nes

CONTACTPERSONEN
John Patrick van der Kaa
Facilitair Coördinator / website / Communicatie
M: 06-22 89 27 82
Kees van Nes
Communicatie commissie / redactie onderweg / tuincommissie
T: 0481-841522