Redactiecommissie

Tienmaal per jaar valt Onderweg in de bus bij de leden van de Protestantse Gemeente Elst. Onderweg is het informatiebulletin van de kerkelijke organisatie en informeert gemeenteleden over zaken in en rond het kerkenwerk.


De redactie

De redactiecommissie (Ina, Ottje, Dirkje en Kees) komt maandelijks bij elkaar in De Ruimte. We evalueren het nummer van de afgelopen maand en nemen de komende maand door. De redactie deelt de kopij in naar thema’s zoals: meditatie en column, kerkdiensten, uit de gemeente, kerkenraad, activiteiten in De Ruimte, jeugd en diversen.

Achterin Onderweg staan namen en e-mail adressen van contactpersonen van commissies vermeld. We zorgen ook voor een jaarschema met verschijningsdata en deadlines. En de Torenhaan geeft natuurlijk ook zijn inbreng. Daar moet je altijd even goed naar luisteren.


Lay-out en drukken

De productie van deadline tot verschijnen neemt ongeveer 10 dagen in beslag. Ordenen van de kopij, lay-out, beeldbewerking, drukproef, tekstcorrectie en uiteindelijk 1200 exemplaren om te bezorgen. Drukkerij Herberts verzorgt de opmaak voor het drukken en de begeleiding van het drukproces.


Verspreiden

En als Onderweg dan gedrukt wordt afgeleverd komt het verdeelcircuit in beeld. Onder leiding van Pons worden wijkcoördinatoren van stapeltjes met adreslijsten voorzien die voor verdere verdeling bij de lopers worden bezorgd. Finy draagt zorg voor het actuele adresbestand.

Resultaat: alle leden van de kerk hebben op de eerste zondag van de maand actuele informatie over de Protestantse Gemeente Elst in de brievenbus.

CONTACTPERSONEN
Kees van Nes
Communicatie commissie / redactie onderweg / tuincommissie
T: 0481-841522
Dirkje Lindenboom
M: -
Ina Schoenmaker
M: 06 20670164