DUURzSAAM Kerk zijn

De werkgroep DUURzSAAM Kerkzijn wil de duurzaamheid van de gemeente, zowel in materiële als in sociale zin, verbeteren.

De werkgroep houdt zich onder andere bezig met de bewustwording  van de eigen ecologische voetafdruk:

  • het ge- en verbruik van grondstoffen
  • afvalscheiding en hergebruik
  • energie besparen, alternatieve energievormen
  • communicatie over duurzaamheid en over actuele duurzame activiteiten
  • mobiliteit
  • sociale duurzaamheid (hoe gaan we met elkaar om).

De werkgroep vindt zijn basis in de diaconie, waar onder andere zorg voor de schepping centraal staat. Actuele onderwerpen worden toegelicht in Onderweg, waarin ook DUURzSAAMheidstips worden gegeven.

In 2015 hebben we een etappe van de Klimaatloop georganiseerd. In datzelfde jaar heeft de Protestantse gemeente Elst het predicaat 'Groene Kerk' gekregen. Dit stimuleert ons om verdere stappen  te zetten in het DUURzSAAM kerkzijn.


Jaarverslag 2016

CONTACTPERSONEN
Bert Wolters
Diaken - thema duurzaamheid
M: -