Werkgroep Kerkelijke Goederen

De kerkelijke goederen van de Protestantse Gemeente Elst bestaan voornamelijk uit opstallen (woningen en winkelpanden) in Elst en landerijen elders in het land.

Het beheer van onze kerkelijke goederen is uitbesteed aan Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) in Amersfoort. KKG is een stichting die zich bezighoudt met het beheer van kerkelijk vastgoed voor kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vijf rentmeesters verrichten de uitvoerende taken. Eén van die rentmeesters behartigt de belangen van PG Elst. Hij draagt zorg voor contacten met huurders en pachters, alle administratie met betrekking tot huurders en pachters en het incasseren van huurpenningen en pacht.


Het aanspreekpunt voor KKG in Elst is de Werkgroep Kerkelijke Goederen (WKG). De werkgroep valt onder het College van Kerkrentmeesters en functioneert als adviesorgaan voor de onroerende goederen van diaconie en kerk.


De werkgroep bestaat uit 2 kerkrentmeesters en 2 gemeenteleden. Eén van de gemeenteleden vertegenwoordigt de Diaconie.

Het praktische beheer en onderhoud van de opstallen in Elst wordt uitbesteed. Dit gebeurt aan de hand van een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan), maar daarnaast worden ook acute zaken opgepakt.


Voor vragen aan deze werkgroep kunt u contact opnemen met de secretaris.

CONTACTPERSONEN
Arie Kattouw
Kerkrentmeester
T: 0481-356501