Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)


De ZWO-groep heeft als doel de leden van de Protestantse Gemeente te betrekken bij het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp. Dat doet de ZWO-groep door 4 keer per jaar mee te werken aan een kerkdienst: Tijdens zondag Werelddiaconaat in februari, een dienst in mei voor het ZWO project, in september op de Vredeszondag en in oktober tijdens de Najaarszendingszondag.

Daarnaast  organiseert de ZWO-groep:

  • -Het 40-dagentijdboekje. In dit boekje staat in de veertig dagen voorafgaand aan Pasen elke dag een artikeltje ter overdenking en bezinning. Het boekje wordt samengesteld met bijdragen die geschreven zijn door gemeenteleden.
  • -De Paasgroetenactie: Wij delen kaarten uit die de leden van de Protestantse Gemeente aan een gevangene kunnen opsturen met een groet ter bemoediging. De gevangenen ontvangen deze kaarten met Pasen.
  • -De Pinkstercollecte: Wij organiseren de Pinkstercollecte voor een doel dat Kerk-in-Actie heeft aangegeven.
  • -De Kerstcollecte voor Kinderen in de Knel.

Het ZWO heeft ook nog een eigen project. Hierover krijgt u informatie tijdens een kerkdienst en via berichten in de Onderweg.


Ons huidige project: Leprazending in Myanmar.

We zetten ons dit jaar in voor de Stichting Leprazending in Myanmar. In Myanmar komt nog veel lepra voor. Vaak wordt lepra te laat ontdekt, waardoor mensen blijvend met handicaps verder moeten leven.

Wij zamelen geld in om de opleiding van twee orthopedische technici te kunnen financieren. Deze mensen volgen een opleiding van anderhalf jaar in Vietnam. Daarna kunnen ze prothesen en speciale schoenen aanmeten bij mensen die gehandicapt geraakt zijn door o.a. lepra.


Als u het werk van ZWO wilt steunen met een bijdrage, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37FVLB0699767245 van de Diaconie van Protestantse Gemeente Elst, onder  vermelding van ZWO.

CONTACTPERSONEN
Carla Otter
M: -
Commissies