Bezoeken van De Ruimte

Indien je De Ruimte wilt bezoeken dan kun je u dit op eigen gelegenheid doen tijdens de openingstijden. Het is ook mogelijk om een georganiseerd bezoek te plannen. Bij zo'n bezoek wordt verteld hoe De Ruimte tot stand is gekomen en wat het idee achter De Ruimte is. Je wordt dan rondgeleid en meegenomen door de spirituele tuin, het Sint Maartenshof. Neem voor het plannen van dit bezoek contact op met de Facilitair Coödinator.

CONTACTPERSONEN
John Patrick van der Kaa
Facilitair Coördinator / website / Communicatie
M: 06-22 89 27 82