Gebruik van De Ruimte

De Ruimte wordt regelmatig gebruikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. De gebruikers zijn betrokken bij de Protestantse Gemeente Elst en organiseren hier activiteiten met een kerkelijke of spirituele achtergrond.


Het is in De Ruimte niet mogelijk om vergaderzalen of andere ruimtes te huren voor vergaderingen, bijeenkomsten, feesten of partijen. Hiervoor verwijzen wij graag naar de locatie Onder de Toren die naast De Ruimte gelegen is.


Onder  voorwaarden  kan door derden gebruik worden gemaakt van De Ruimte. De aanvrager is in dit geval een externe partij die verbonden is met een kerkelijke organisatie of maatschappelijke dienst. Of de activiteit draagt bij aan de spirituele uitstraling van De Ruimte.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Facilitair Coordinator.