Tuin St. Maartenshof

Achter De Ruimte ligt een spirituele tuin waar met vormen, planten en objecten een bijzonder invulling wordt gegeven aan de gedachten en beleving van geloof en spiritualiteit. De tuin bestaat uit drie gebieden: Ontmoeting, Inkeer en Wandeling.

tuin 1

Ontmoeting

Ontmoeting grenst aan de huiskamer van De Ruimte. Bij mooi weer drinken we hier 's zondags na de kerkdienst koffie en ook op andere momenten zijn hier activiteiten. Centraal in Ontmoeting staat een Christusboom (Gleditsia).

De bankjes, de plantenbakken en het verhoogde terras zijn vervaardigd van gerecycled materiaal. De klinkers in de paden en het tuinterras zijn afkomstig van het voormalige parkeerterrein. Dit duurzaam gebruik van materiaal verwijst naar zuinig omgaan met grondstoffen.

Rond de tuin is aan de noord- en oostzijde hedera geplant. Langs de muren van De Ruimte staat klimhortensia. Deze groene muren benadrukken de beslotenheid van de vroegere kloostertuinen.

Wandeling

In Wandeling ligt dezelfde diagonale padenstructuur als in Ontmoeting. Centraal staat het oude doopvont uit de Grote Kerk. Onder het doopvont liggen herdenkingsstenen uit de stiltekapel van de kerk. Deze plek staat symbool voor leven en dood, begin en eind, vlak bij elkaar.
In de vakken rond het doopvont staan planten die in de bijbel worden genoemd.

tuin 3

De vaste planten en heesters in Wandeling zijn gekozen naar de kleuren van het kerkelijk jaar. Groen en rood blad, paarse en witte bloei en rode vruchten. Er is rekening gehouden met bloeiopvolging, geur, en aantrekkelijkheid voor vlinders, bijen en vogels.
Het is een uitnodiging voor een wandeling door de schepping.

Inkeer

Inkeer verbeeldt de derde scheppingsdag: scheiding van water en land en het ontstaan van planten. Het pad tussen water en land staat symbool voor deze scheiding.

In het land staan zes sierappels, voor elke scheppingsdag één Malus. Ze symboliseren de schoonheid van de schepping en waarschuwen voor dreigend gevaar (Malus = slecht).

Het land staat voor de plantenwereld in wording: siergrassen en keien. In het land staat een fragment van een oude grafzerk als symbool voor de eeuwige rust, de zevende dag.

Achter de zerk staan vijf zuilvormige coniferen. Zij symboliseren de vijf vingers van God. Wijzend naar de hemel geven zij aan ˜Over de dood heen zijn wij in Gods Hand".

tuin 4

Ontwerp en uitvoering

De Sint Maartenshof is een ontwerp van Kees van Nes. In de periode september 2012 tot april 2013 is de aanleg uitgevoerd door gemeenteleden.
Elke donderdagochtend vanaf ongeveer 09.30u wordt er in de tuin gewerkt.
De tuincommissie nodigt je graag uit om mee te helpen.

Diensten

02 okt 2022 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Doopdienst, i.s.m. ZWO
02 okt 2022 ; 19: 00 uur
Ademviering
04 okt 2022 ; 19: 00 uur
Ademviering

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

liturgie

blikvanger

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden