Actief in de gemeente

 • Dick Snijders, predikant

  Dickorg2

  Ik ben geboren op 22 april 1960 in Numansdorp op de Hoeksche Waard, één van de zeven Zuid-Hollandse eilanden. Na de lagere school heb ik de Rijksscholengemeenschap in Oud-Beijerland bezocht, waar ik in 1979 mijn VWO-diploma haalde. Daarna heb ik gedurende twee jaar de vooropleiding Grieks en Latijn gevolgd. Vervolgens ben ik begonnen met de studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.

  Al die tijd was ik werkstudent, waarbij ik halftime werkzaam was. Tot 1987 als boerenknecht: akkerbouw, fruitteelt en schapenhouderij en daarna als catecheet en pastoraal werker. In 1989 rondde ik de doctoraalopleiding theologie af. Met ingang van 1 januari 1990 ben ik begonnen als geestelijk verzorger in het verpleeghuis De Lozerhof in Den Haag. In die tijd heb ik de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk gevolgd en afgerond.
  Op 14 november 1993 ben ik bevestigd als predikant voor bijzondere werkzaamheden van de Hervormde gemeente te 's-Gravenhage-Loosduinen. Die bijzondere werkzaamheden omvatten de voortzetting van het werk van geestelijk verzorger in De Lozerhof. Daar ben ik tot 1 maart 2003 in dienst geweest.

  Op 9 maart 2003 ben ik bevestigd als predikant van de (toen nog) Samen op Weg gemeente in Elst. Deze gemeente is met ingang van 1 oktober 2005 Protestantse gemeente geworden. Het aantrekkelijke van deze gemeente vind ik dat het een wat grotere gemeente is waarin veel betrokkenheid van de leden is en dat we als predikanten en de jeugd- en jongerenwerker in een team kunnen werken. In deze gemeente krijgen de predikanten veel ruimte om zich te ontwikkelen. Ik heb daarbij nog altijd het gevoel dat het steeds beter wordt.

  Ik ben predikant vanuit mijn persoonlijke geloof. Het is dus geen rol die ik speel, los van mijn eigen overtuigingen. Maar aangezien persoonlijk geloof zich ontwikkelt, ontwikkelt het predikantschap zich ook. Het is mijn overtuiging dat de tekst van de Bijbel en het spreken van de kerk zichzelf moeten bewijzen. Het mag dus op alle mogelijke manieren bevraagd en getoetst worden. Dan moet blijken of het standhoudt. De Bijbel en de traditie zijn niet boven elke twijfel verheven. Door de geschiedenis heen hebben mensen op hun manier het geloof, hun visie op het leven en de wereld, verwoord en vorm gegeven. Op precies dezelfde manier doen wij dat: met gebrekkig inzicht, mede gevormd door de cultuur van de tijd.

  Bovendien denk ik dat de goddelijke wereld zich niet uitsluitend via kerkelijke kanalen ontsluit. We kunnen dus met open oog en open oor in de wereld staan. De mens moet zijn kracht in zichzelf zoeken. Dat is de plaats waar het goddelijke werkt. Er kan dus geen sprake zijn van macht of dwang in de godsdienst. Niemand kan een ander voorschrijven wat hij of zij moet geloven of doen. Daarom is ruimte belangrijk, ruimte en vrijheid. Die wil ik graag bieden.
  Met ruimte en vrijheid wil ik je graag ontmoeten.

 • Jeroen Jeroense, predikant

  Jeroen org2

  Met veel plezier en aandacht ben ik predikant. Het is voor mij een uitdaging en een waagstuk om in deze moderne tijd op zoek te gaan naar de betekenis van het leven. Hoe geven we zin aan ons bestaan? Deze oervraag prikkelt mij. De christelijke traditie helpt mij om daar richting aan te geven.
  Om God en geloof bespreekbaar te maken in kerk en samenleving maak ik graag gebruik van de taal van de kunst. Muziek, beeld en woord helpen om de aloude grote woorden als ‘genade’, ‘verzoening’ te vertalen naar de moderne tijd. En wel zo, dat er alle ruimte blijft voor God en de mens. Geloof is net als het leven zelf altijd in beweging. Het is een kunst om de vaart in deze beweging te houden.
  Populaire muziek is een eerste taal die mij helpt om de oude woorden nieuw te verstaan. Zo brengt het ontroerende ‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis mij dicht bij de kern van het geloof.

  Ken je mij?
  Wie ken je dan?
  Weet jij mij beter dan ik?
  Ken je mij?
  Wie ben ik dan?
  Weet jij mij beter dan ik?

  Dit lied is een bewerking van Psalm 139. Hierin spreekt de dichter zich uit dat ik me gekend mag weten bij de Eeuwige. Bij deze God mogen we ons als mens thuis voelen. God wil zich met de mens verbinden. Verbinden is een woord dat me dierbaar is. Kerntaak van mijn werk als predikant is voor mij het zoeken naar betekenisvolle verbindingen. Als predikant probeer ik verbindingen te leggen tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de wereld en samenleving, waar we deel van uitmaken en waar we ook verantwoordelijk voor zijn. We zijn namelijk ‘relationele’ wezens.
  Geloof betekent voor mij ook het vorm geven van een verlangen. In de christelijke traditie wordt namelijk gesproken over een samenleving waar de laatsten de eersten worden. Een maatschappij waar de kwetsbaren een volwaardige plek mogen hebben.

  Rothko
  Mark Rothko: zonder titel

  Het werk van de Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko weet op een subtiele manier het verlangen te verbeelden. In zijn werken proef ik de hang naar een andere wereld. Een verlangen naar een werkelijkheid achter die waarin we leven. Zijn werken zijn ook verstillend. Het geniale van zijn werk is dat het de kijker prikkelt om op een andere manier naar het leven te kijken. Het te beschouwen om daarna veranderd weer in de wereld terug te keren. ‘Want achter die woorden en die kleuren verbergt zich uiteindelijk het geheim van het niets, waar God, of het Andere, zich kan openbaren.’

  Iemand die me als predikant steeds weer inspireert is de filosoof Levinas. ‘Het gelaat van de ander’ is het grote thema in zijn werk. Hij meent dat waar mensen elkaar werkelijk durven aanzien vooroordelen verdwijnen. Daar waar ik de ander in de ogen durf te kijken ontdek ik mezelf, een kwetsbaar mens dat aandacht en liefde nodig heeft. Wanneer je dit ontdekt wil je dit ook aan de ander geven.
  Door allerlei ‘zingevingsactiviteiten’ te organiseren wil ik als predikant mensen helpen werkelijk interesse te hebben voor de ander. Mensen zijn niet gelijk. Iedereen is anders. Maar we zijn wel gelijkwaardig, ‘van gelijke waarde’. Dus kan en mag de één zich niet boven de ander plaatsen. Ieder mens telt, is van waarde. Als predikant wil ik dit dan ook samen met anderen uit de kerk handen en voeten geven. De kerk staat dan ook midden in de wereld en niet daarbuiten.

  BonhoefferTot slot nog even een kort citaat van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. ‘Christus roept christenen niet uit de wereld, maar roept ze Hem in de wereld na te volgen, en gerechtigheid na te streven. Geen theorie zonder daden, geen scheiding tussen het rijk van Christus en het rijk van de wereld. De kerk per definitie een verzetsbeweging.’ Woorden maar geen daden, zouden wij zeggen.

  Naast mijn werk als predikant geniet ik van lange wandelingen door het landschap. Of ik stap voor een stevig rondje op de racefiets. Ook mag ik graag energie kwijt aan een paar uur ‘beeldhouwen’. Mijn wortels liggen langs de Zeeuwse kust, waar ik in 1961 geboren werd en mijn jeugd doorbracht in Middelburg. Na een studie aan de Christelijke Pedagogische academie in Middelburg en de studie Theologie aan de Rijks universiteit te Utrecht, werd ik in 1990 predikant van de Hervormde kerk in Gorssel (bij Zutphen). Sinds 2000 ben ik predikant bij de Protestantse Gemeente Elst. Hier woon ik ook samen met mijn vrouw Karin Spelt. Onze dochter, Frederike, woont in Zwitserland en onze zoon, Thijmen, in Nijmegen.

 • Medewerker Kerkelijk Bureau

  Finy

  Het kerkelijk bureau is het centrale contactadres van de Protestantse Gemeente Elst. De medewerker van het kerkelijk bureau is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de ledenadministratie. Op het kerkelijk bureau wordt onder andere  de ledenadministratie bijgehouden en worden de liturgieën en Blikvangers (met nieuws en mededelingen) verzorgd.

  U kunt hier terecht met vragen over onder andere: lid worden, trouwen, dopen, belijdenis doen en bij overlijden.

  Regelmatig zijn er vrijwilligers die een handje helpen.

  Het kerkelijk bureau is te vinden in De Ruimte en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur.

  Adresgegevens: St. Maartensstraat 32b, 6661 DA Elst
  Telefoon: 0481 371357, mail: info@pg-elst.nl

 • Jeugd- en jongerenwerker

  Als ik mij moet voorstellen dan denk ik automatisch aan Henri Nouwen. Hij heeft een preek gehouden over wie wij zijn. (En later een boek over geschreven Een parel in Gods ogen.) Wij zijn niet wat we doen, wat we hebben of wat anderen van ons denken. God heeft ons gemaakt en Hij houdt van ons. Dit is wie wij zijn. Soms als ik een beetje lef heb en ik inschat dat ik het wel kan maken zeg ik daarom: ‘Ik ben Gods geliefde’.
  Mensen blijven mij dan vaak wazig aankijken dus daarom ga ik verder met:

  Frans Brandenburg Ik ben Frans Brandenburg, geboren op 30 november 1981. Ik ben getrouwd en samen hebben wij vier zonen. Wij wonen in Aalten (een eindje rijden van Elst). Ik heb met mijn SPW diploma gewerkt met verstandelijk gehandicapten. Daarna heb ik de PABO gedaan en heb ik 14 jaar gewerkt op verschillende basisscholen. In 2015 ben ik deeltijd Theologie gaan studeren. Een studie met lange adem want ik verwacht dat wanneer u dit leest ik hier nog steeds mee bezig ben (prognose einddatum 2027).

  Mijn hart ligt bij het kerkenwerk en ik ben daarom opzoek gegaan naar een functie in de kerk. Ik heb in 2019 de overstap gemaakt. Het werk als Jeugd en Jongerenwerker bevalt mij prima. Dit komt natuurlijk ook door de vrijwilligers, kinderen, tieners en jong volwassenen waarmee ik werk. Maar ook door de werkzaamheden. Het is erg afwisselend. Ik zet mij in voor de belangrijke waarden van het Christelijk geloof: trouw zijn, omzien naar elkaar, rechtvaardigheid. En wat zeker belangrijk is voor het jongeren werk: veiligheid, geborgenheid, eigenwaarde, saamhorigheid.
  We laten de jongeren weten dat dit gefundeerd is op het werk van Jezus. Samen werken we aan een plek waar de jongeren graag komen. Waar ze het gezellig vinden en waar ze vrienden kunnen ontmoeten. Mijn ervaring is, dat dit goed lukt! Ik mag hierin supporteren want het meeste werk doen ze zelf. Het motto is niet voor niets: VOOR en DOOR jongeren!

 • Kosters
  Jetty

  Jetty Gaasbeek

  Rob

  Rob Coenen

  Albert Luijpen

  Albert Luijpen

  Er zijn drie kosters. Deze zijn de gastvrouw/gastheren van de kerk en onder andere verantwoordelijk voor het goed verlopen van de vieringen en andere bijeenkomsten.

  De kosters hebben verschillende werkzaamheden:

  • ervoor zorgen dat de kerk klaar wordt gemaakt voor de kerkelijke activiteiten
  • ontvangen van kerkbezoekers
  • schoonhouden van de kerk
  • onderhouden van de kerktuin en de gebruikte materialen
  • opdracht geven voor en coördineren van (onderhouds-)werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd
  • overleggen met verschillende commissies zoals de museumcommissie, kunstcommissie en bloemengroep.

  De hoofdkoster verzorgt daarnaast de verhuur van het kerkgebouw. Deze onderhoudt het contact met de huurders en is aanwezig op het moment dat de kerk is verhuurd.

  De koster is te bereiken per telefoon 06-20902721 (ma-vr 9-10 uur) en per mail.

 • Organisten

  Er zijn drie organisten die afwisselend elke zondag tijdens de vieringen en andere gelegenheden de orgels bespelen. Ook worden er orgelconcerten gegeven.

  Dirk Luijmes2 Dirk Luijmes
   JJansma  Jaap Jansma
   IJsbrand  IJsbrand ter Haar

  Kijk voor meer informatie over de orgels bij het onderwerp orgels (onder Gebouwen-Grote Kerk).

 • Coördinator De Ruimte

  John Patrick

  De Coördinator van De Ruimte is er voor de dagelijkse gang van zaken. Onder andere het plannen van alle vergaderzalen, inzetten en begeleiden van de gastvrouwen en gastheren maar ook de facilitaire zaken als schoonmaak en onderhoud. Neem voor vragen gerust contact op.

  Adresgegevens:
  St. Maartensstraat 32b, 6661 DA Elst
  Telefoon: 0622 892782,
  mail: deruimte@pg-elst.nl

   

   


Diensten

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

viering zien

liturgie

blikvanger

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden