Coronanieuws

De persconferentie van de minister-president en de minister van volksgezondheid op 2 februari jl. gaf geen aanleiding tot aanpassing van ons gebruiksplan voor de Grote Kerk en voor De Ruimte. Dit gebruiksplan is opgesteld op basis van de meest recente maatregelen van de Rijksoverheid (tot en met 2 februari) en op basis van het dringende advies van het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland d.d. 14 januari 2021.

Dit laatste advies is met name ingegeven door de grote zorg om de besmettelijkheid van de Britse variant van het Covid virus en de situatie dat in twee gemeenten het zingen een brond van besmetting is geweest. 

Er is echter besloten om het voorstel van de Protestantse Kerk te volgen om kinderen en jongeren, die deze tijd als zwaar ervaren en behoefte hebben aan sociaal contact, meer ruimte te geven voor jeugdactiviteiten. Daarom hebben we in het gebruiksplan opgenomen dat de meetkring en basis catechese volgende week weer mogen starten. Maar dit wel binnen de voorwaarden zoals beschreven in het protocol https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/. Dit is ook in lijn met het voornemen van het kabinet om maatregelen te treffen dat jongeren elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten.

Youtube PG Elst

Kerkdiensten voorlopig uitsluitend online

In elk geval tot en met 2 maart kunnen onze kerkdiensten uitsluitend online worden bijgewoond. Zoals tot nu toe steeds volgt de kerkenraad daarmee het dringend advies van de landelijke kerk om niet noodzakelijke verplaatsingen en contacten te vermijden. Hoewel sluiting van de kerk voor kerkdiensten niet verplicht is, vindt de kerkenraad dat onze vrijheid de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om zo veel mogelijk bij te dragen aan het terugdringen van het virus en daarmee aan onze gezondheid.

corona

Ruimte 5 weken gesloten

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die per 15 december ingaan is besloten dat De Ruimte tot 20 januari gesloten is voor alle groepsactiviteiten. Wij hopen u graag in het nieuwe jaar weer te mogen ontmoeten. 

Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen elkaar zondag geen collectezak doorgeven. We kunnen onze giften wel overmaken op de collecterekening van de kerk:

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:

NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.

In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag.
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’.
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’.
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’.

Vieren

28 feb 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Digitaal: 2e zondag 40 dagentijd, 12+ groep
07 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 3e zondag 40 dagentijd
07 mrt 2021 ; 19: 00 uur
Ademviering
14 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 4e zondag 40 dagentijd
21 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 5e zondag 40 dagentijd

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Introductie website

website

Museum en Kunst

tempel kerkmuseum

1638 kunstindekerk image s 20160918140058

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden