Kerkenraad

vergaderen klein

Hier is informatie over lopende zaken van de verschillende kerkelijke vergaderingen vermeld.

  • De kerkenraad in groot verband vergadert omstreeks zes maal per jaar. Bij dit overleg zijn alle ambtsdragers aanwezig. Het is het formele orgaan van PG-Elst waar besluiten op bestuurlijk niveau worden genomen
  • Het dagelijks bestuur (de kleine kerkenraad) vergadert maandelijks. Bij dit overleg zijn uit alle colleges twee vertegenwoordigers, de predikanten, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad aanwezig
  • De verschillende colleges vergaderen maandelijks

Vieren

16 mei 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
23 mei 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Pinksteren, 12+groep
30 mei 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Drieeenheidszondag
06 juni 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Heilig Avondmaal
13 juni 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Overstapviering

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Introductie website

website

Museum en Kunst

tempel kerkmuseum

1638 kunstindekerk image s 20160918140058

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden