Kerkenraad

vergaderen klein

In onderstaande indeling is informatie over lopende zaken van de verschillende kerkelijke vergaderingen vermeld.

 • De kerkenraad in groot verband vergadert omstreeks zes maal per jaar. Bij dit overleg zijn alle ambtsdragers aanwezig. Het is het formele orgaan van PG-Elst waar besluiten op bestuurlijk niveau worden genomen
 • Het dagelijks bestuur (de kleine kerkenraad) vergadert maandelijks. Bij dit overleg zijn uit alle colleges twee vertegenwoordigers, de predikanten, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad aanwezig
 • De verschillende colleges vergaderen maandelijks
 • Grote en Kleine Kerkenraad
 • College van Predikanten en Ouderlingen (CPO)

  40 dagen kalender

  De 40-dagentijd is voor de kerk een bijzondere periode: samen op weg naar Pasen. Het is een tijd van voorbereiding op het feest van de opstanding van de Heer. Bij de 40-dagentijd hoort onder andere ook een eigen kleur: paars.

  Een paaskaars is een bijzonder symbool: in het eerste licht van de derde dag na Jezus’ dood wordt duidelijk dat Hij leeft. Er is licht om te beleven en door te geven. Behalve in de kerk zijn er ook paaskaarsen voor gebruik in de kring van gezin en familie. Dit is deze periode zeker de plek waar we toeleven naar Pasen. Een paaskaars kan daarbij betekenisvol zijn. Er zijn diverse leveranciers van liturgische kaarsen. Om er een te noemen: kijk eens op www.cobbenhagenkaarsen.nl. Maar er zijn er meer.  

  Daarnaast is een 40-dagentijdkalender te gebruiken in deze periode. Tot voor enkele jaren hadden we als PG Elst ook een “eigen” kalender. Er zijn verschillende 40-dagentijdkalenders voor persoonlijk gebruik of voor in het gezin. De keuze is reuze. Ook nu er al weer zo’n twee weken voorbij zijn, loont het zich om nog aan te haken. Een paar suggesties: het leesplan voor de 40-dagentijd van het NBG te bestellen via info@bijbelgenootschap.nl of 023-5146146 (zelfs met podcast) of de 40-dagenretraite van de Jezuïeten (Kijk eens op https://www.jezuiten.org/nieuws/40-dagenretraite-2021/) Natuurlijk heeft ook de Protestantse Kerk een eigen 40-dagentijdkalender 2021. Deze heeft de vorm van een boekje en is te bestellen op https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender Ook staat er een digitale versie op de site van de PKN. Even zoeken op internet geeft nog veel meer kalenders.

  Het CPO wenst iedereen een goede tijd: samen op weg naar Pasen. Laat het een goede tijd zijn in een periode waarin we elkaar op afstand vast blijven houden.

  Auteur Jan Luiten

  Bron: Onderweg maart 2021

 • College van Diakenen (CvD)

  Paul Peters in magazine Dorcas

  In de katern van het decembermagazine van Dorcas staat een gesprek met Paul Peters, onze ZWO-diaken. Hij vertelt waarom we Dorcas ondersteunen. Klik hier voor dit artikel.
   

   

  130 huishoudens blij gemaakt. 

  11 kerstwens kerk 2020

  Het is een traditie geworden dat de diaconie in december haar sociale samenwerkingspartners uitnodigt om, voorafgaand aan de diaconievergadering, samen te eten. Tijdens de maaltijd horen we wat de ontwikkelingen zijn bij de partners en hoe we onze samenwerking kunnen versterken. Na afloop krijgen de partners kerstattenties voor hun cliënten. Deze attentie bestaat, naast een bedrag aan contant geld en een kerstwens van de kerk, uit cadeaubonnen voor de HEMA en JUMBO. Vooraf geven de partners de adressen door van de cliënten die voor deze attentie in aanmerking komen. De bedragen variëren op basis van de gezinsgrootte en het is fijn om op deze manier iets extra te kunnen geven aan mensen die het hard nodig hebben.

  Helaas was het vorig jaar niet mogelijk om samen te eten. Met de partners (Forte Welzijn, Vluchtelingenwerk, STMR, Molukse gemeenschap) hebben we nu op 14 december koffie gedronken en de attenties afgegeven. We hebben 130 huishoudens blij kunnen maken. Op 19 januari hebben we, voorafgaand aan de diaconievergadering, digitaal met de partners gesproken over de meest recente ontwikkelingen. Op die manier blijven we toch op de hoogte.

 • College van Kerkrentmeesters (CvK)

  Er is op dit moment geen nieuws.

 • Project Werk aan de Grote Kerk

  Werk aan de Grote kerk; de vervolgstap

  Na een periode van stilstand tijdens de eerste lockdown besloot de Kerkenraad afgelopen zomer om het project “Werk aan de Grote Kerk’ weer op te pakken. Zeker toen de maatregelen weer werden verscherpt, bleek dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want we stonden vlak voor de eerste lockdown immers op het punt om uitgebreid met de gemeente in gesprek te gaan.

  Toch wisten we er iets op te vinden:
  • mede omdat door Corona veel meer gebruik wordt gemaakt van onze (vernieuwde) website, werd de documentatie over de toekomstplannen op de website door diverse gemeenteleden geraadpleegd.
  • we hebben een film laten maken, waarin de inspirerende ‘toekomstdroom’ wordt geschetst die mede ten grondslag ligt aan de plannen. Deze film werd vertoond tijdens de kerkdienst van 15 november.
  • we hebben een aantal onlinebijeenkomsten met gemeenteleden gehouden om de plannen samen door te nemen.
  • diverse gemeenteleden die niet aan de onlinebijeenkomsten konden deelnemen, gaven hun reactie schriftelijk.

  Kortom: ondanks Corona waren we in staat de plannen te delen en reacties op te halen. En natuurlijk gaan we daar ook mee door, want er liggen in dit complexe en langdurige proces nog tal van overleg- en beïnvloedingsmomenten in het verschiet. Zo zullen we zodra dit mogelijk is weer ‘gewone’ gemeentebijeenkomsten organiseren. En om te zorgen dat vragen, suggesties, kritisch commentaar de aandacht blijven krijgen die zij verdienen, hebben we een nieuw emailadres geopend: werkaandegrotekerk@gmail.com. En u mag erop rekenen dat op elke mail zal worden gereageerd. Wij nodigen u van harte uit om uw vragen, gedachten en ideeën met ons te blijven delen.

  Uit de tot op heden ontvangen reacties blijkt dat er draagvlak aanwezig is om ons kerkgebouw ‘toekomstbestendig’ te maken. Ook geven de ontvangen reacties houvast in het stellen van prioriteiten. In een notendop: de meeste sympathie bestaat over basisinvesteringen in audiovisuele middelen, verduurzaming (w.o. verwarming en ventilatie), het ’open maken’ van torenhal en schip, het flexibel maken van de inrichting van het middenschip (dus geen of minder banken) en het toegankelijker maken van het erfgoed onder de vloer. Deze laatste twee onderdelen hangen technisch uiteraard nauw samen met bouwkundige ingrepen voor bijv. een nieuwe CV-installatie. De herinrichting van de noordbeuk, het realiseren van een uitbouw aan de noordkant en het realiseren van een keuken en verplaatsing van de consistorie leverden nog diverse vragen en reacties op die eerst toereikend beantwoord moeten worden. De meeste vraagtekens werden gezet bij verbouwing en herinrichting van de toren en de ontwikkeling van een spirituele campus in het gebied roDndom de kerk.

  Tot nu toe zijn de gesprekken gevoerd op basis van globale en abstracte schetsen, die voor beeld- en meningsvorming heel nuttig zijn gebleken. Maar om de haalbaarheid en samenhang van (deel)plannen te kunnen beoordelen is er meer nodig. Haalbaarheid moet hierbij breed worden geïnterpreteerd: technisch, vergunnings-technisch, esthetisch (wat vinden we mooi, smaakvol) en niet te vergeten financieel (investeringen en exploitatie).

  Om de haalbaarheid vast te stellen, is het nodig het globale plan nader uit te werken in een concreter masterplan. Voor het opstellen van dit masterplan hebben we een architect nodig. Dat is dan ook wat de kerkenraad in januari 2021 heeft besloten: we gaan 3 architectenbureaus uitnodigen om een offerte uit te brengen voor het opstellen van een masterplan. In de komende maanden zal een van de architectenbureaus worden geselecteerd. Zodra het masterplan plan gereed is en er helderheid is over de haalbaarheid, beleggen wij wederom gemeentebijeenkomsten om het masterplan en de haalbaarheid ervan met u te bespreken en uw mening en reactie te vernemen. Naar de haalbaarheid van onze toekomstdroom zijn wij net zo nieuwsgierig als u. Graag bouwen wij samen met u aan onze kerk van de toekomst.

  Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat graag: werkaandegrotekerk@gmail.com.

  Namens de Kerkenraad, Peter de Leeuwerk, voorzitter

  Bron: Onderweg februari 2021

  Presentatie Werk aan de Grote Kerk

  Brochure Werk aan de Grote Kerk

  Video De Droom

 • Jeugdwerk

  The meeting

  2 december Sinterklaas cadeaus

  Dit jaar vraagt flexibiliteit. In november schreef ik voor de vorige editie van de Onderweg. We keken toen uit naar verschillende activiteiten waarvan er verschillende zijn afgelast. Gelukkig zijn we tot vlak voor de kerstvakantie door kunnen gaan. Zaterdag 28 november hadden we een gezellige avond met de tieners. We hebben samen naar de film Mulan gekeken.

  De tieners hadden het zelf georganiseerd en het was goed geregeld. We hebben samen op het grote scherm in De Ruimte de film gekeken. De banken uit The Meeting werden erbij gesleept. Er werd popcorn gebakken. De tieners gingen lekker onderuit zitten om naar de film te kijken. Na de film werden de banken in een kring gezet en werd er nog gezellig gekletst. Daarna werd alles opruimen en ging iedereen naar huis. Hier kun je als jeugdwerker dan weer trots op zijn. Ze organiseren zo veel zelf! Ze maken VOOR en DOOR jongeren echt waar. Als het gaat om een 12 uur van, filmavond of andere activiteiten, ze regelen het zelf. Op woensdag 2 december hebben we samen sinterklaas gevierd. Ze moesten voor een paar euro een cadeau meenemen. We hebben samen het dobbelspel gespeeld. In de eerste ronde werden de cadeaus verdeeld en in de tweede ronde werden de cadeaus uitgepakt. Soms moesten ze een cadeau afgeven of mochten ze er zelf één van iemand afpakken. Als je dan dacht dat je toch een mooie verzameling had moesten alle cadeaus één plaats naar links doorgeschoven worden. En dat valt nog niet mee. Zeker als je net iets in handen hebt wat je erg graag mee zou willen nemen naar huis. Aan het einde van het spel waar er veel blij maar sommigen ook wat teleurgesteld. We hebben daarna nog cadeaus geruild en ervoor gezorgd dat iedereen in ieder geval met iets in handen terug kon naar huis. Ach, en als er dan ook nog pepernoten en speculaas is dan vermaken we ons wel. De weken voor de kerst hebben we nog nagedacht over een video in de kerstnachtdienst. Een paar tieners hebben dit (met een klein beetje hulp) samen in elkaar gezet. Het resultaat is getoond tijdens de kerstnachtviering. Zo konden we er toch nog een beetje bij zijn. Iedereen baalt toch wel een beetje van alle dingen die afgelast/uitgesteld worden, zoals het gala en de kerstnacht.

  2021 zijn we online gestart. Alle tieners kregen een uitnodiging om The Meetkring online aanwezig te zijn. We starten met een rondje ‘Hoe gaat het eigenlijk met je?’ Eenzaamheid en depressies komen in deze tijd meer voor. We hebben samen bij gekletst en toen hebben we een Kahoot quiz gespeeld. Iedereen kan zich met de mobiele telefoon aanmelden. Je krijgt dan op je mobiel een schermpje te zien waar je antwoorden kunt geven. Per vraag krijg je punten en op het scherm krijg je de tussenstand te zien. Er zaten foto vragen tussen van activiteiten die wel door konden gaan afgelopen half jaar en ook gewoon vragen over muziek, logo’s en reclames. Sommige bleven online nog lang hangen. In deze tijd probeer ik wat extra contact te zoeken met de tieners. Even horen hoe het met ze gaat. De meeste slaan zich er behoorlijk goed door. Ook dankzij ouders/familie/buren die hen daarbij helpen. We blijven voorlopig doorgaan met de online ontmoetingen. We hopen dat we elkaar weer snel mogen zien. Een voorspelling over welke activiteiten wel door kunnen gaan de komende periode, durf ik niet te maken. Ouders en tieners worden op de hoogte gehouden via de app.

  Met vriendelijke groet en Gods zegen,

  JJW Frans

  28 november popcorn 2 december Sinterklaas dubbelspel
  28 november Eva 28 november film kijken

  Basiscatechese

  Het werd Kerst.

  Sinds september is er een enthousiaste groep kinderen (3 meiden en 7 jongens) die elke maandag naar de Ruimte komen voor de basiscatechese. Na eerst even gespeeld te hebben in de ruimte van de Meeting gaan we aan de slag met de onderwerpen uit onze werkmap. Zo hebben we het over ons kerkgebouw gehad. Deden we een speurtocht in de kerk en zochten we daar onze lievelingsplek uit. We hebben het over tekenen en symbolen gehad en over de kerkdienst. Als laatste hebben we het over de Bijbelboeken gehad.
  Tegen het einde van het jaar gaf een van de kinderen aan het jammer te vinden dat de basiscatechese in de advent-periode stil ligt. Hij opperde toen of we geen kerstdiner konden houden. Dat vonden we allemaal een goed idee. Op de laatste maandag voor de lock down zaten we met elkaar aan tafel en vierden we al het kerstfeest. We zongen samen onze
  ingestudeerde kerstliederen, Joël zong prachtig “Ere zij God”, Loes las het kerstverhaal “Het mooiste geschenk” en we aten ons zelfgemaakte eten aan een mooi versierde tafel. De kinderen en wij genoten van deze avond. Zo fijn dat dat nog kon.

  Loes Pieper en Hester Liebeton


Vieren

28 feb 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Digitaal: 2e zondag 40 dagentijd, 12+ groep
07 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 3e zondag 40 dagentijd
07 mrt 2021 ; 19: 00 uur
Ademviering
14 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 4e zondag 40 dagentijd
21 mrt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: 5e zondag 40 dagentijd

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Introductie website

website

Museum en Kunst

tempel kerkmuseum

1638 kunstindekerk image s 20160918140058

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden