Contactpersonen

RESULTATEN
Tom Aikema
16- Commissie
Commissies
Hanne Aikema
Riet Beerhorst
Maarten van den Berg
Voorzitter Tempel | Kerkmuseum
Marielle de Bes
Hoofd Interieur The Meeting
Commissies
Anja Bos
Ouderling
Frans Brandenburg
Jeugd- en Jongerenwerker
M: 06-12672143
Corrie Brüning - Kuyvenhoven
D. Burki-Wierenga
Vertrouwenspersoon PKN
T: 024-6452333
Eva Buurman
T: 06-38282692
Commissies
Frank den Daas
Vertrouwenspersoon
T: 06-51233592
Arjen Dijkstra
T: 0481-351301
Thea Dorrestijn
T: 0481-373747
Sandra Eenhoorn
Commissies
Roland Eenhoorn
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
Mien Floors
Commissies
Jetty Gaasbeek - Jongsma
Hoofd Koster
M: 06-20902721
Gert Jan Geertjes
Penningmeester College van Diakenen
T: 0481-375336
Yvonne Geertjes
Commissies
Truus de Gelder
Ouderling
Riet Gillessen
Commissies
Arie de Groot
Kerkrentmeester
IJsbrand ter Haar
Dirigent G-noot
M: 06-48406536
Frederiek Hiemstra
Coördinator Kinderkerk
Commissies
Froukje van der Honing
Diaken
Henk Jan Jansen van Doorn
Penningmeester Jeugdraad
Leny Janssen
Vertrouwenspersoon jeugd
Commissies
Aukje Jensma
Commissies
Jeroen Jeroense
Predikant
T: 0481-452978
Berthe de Jong
Voorzitter College van Diakenen
Margo Jonkers
Commissies
John Patrick van der Kaa
Facilitair Coördinator / website / Communicatie/Oudercommissie
M: 06-22 89 27 82
Annemieke van der Kaa van Pagée
Arie Kattouw
Kerkrentmeester
T: 0481-356501
Henk Kiestra
Kerkrentmeester
M: 06 53 77 1405
Jan Koopman
Kunstcommissie
Commissies
Peter de Leeuwerk
Voorzitter Kerkenraad / Voorzitter Ouderlingen / Contactpersoon orgelstichting Elst
T: 0481-351107
Marja de Leeuwerk
Commissies
Ate Lindeboom
Voorzitter Kerkrentmeesters
T: 0481-376978
Dirkje Lindenboom
Albert Luijpen
Commissies
Jan Luiten
Ole Michielsen
Hoofd Techniek The Meeting
Commissies
Henk Minnema
Kerkrentmeester
Annet Moerkerk
Commissies
Anneke van Nes
Secretaris College van Diakenen
Kees van Nes
Communicatie commissie / redactie onderweg / tuincommissie
T: 0481-841522
Gerard Nielen
M: 06-28091918
Commissies
Reiny van Nistelrooij
T: 0481-374237
Wichert van Olst
Diaken
M: 06-21251690
Carla Otter
Commissies
A. Pen
Vertrouwenspersoon PKN
T: 024-6420895
Paul Peters
Diaken
T: 0481-843043
Nel Pieper-Brummelkamp
T: 0481-375448
Gerdien van Prooijen-Landegent
Ina Schoenmaker
M: 06 20670164
Jaco Schoenmaker
T: 0481-372429
Djoke Schotman
Femke Smelt
Voorzitter bloemengroep
T: 0481-375610
Commissies
Tineke Touwen
Commissies
Romanie van der Kaa
M: 06-83552424
Commissies
Klarien Verbeek
Bert Verbeek
Finy Verhoeff - Bosman
T: 0481-371357
Danielle Verhoeven
Kerkrentmeester secretaris / Oudercommissie
Merel Verhoeven
Voorzitter Activiteitencommissie
Commissies
Gerry Voors - Vrijenhoef
Diaken
Sjors Wagemakers
Jeugdouderling
T: 06-50935994
Marien van Wier
Voorzitter St. Maartenskerkkoor
M: 06-11539025
Bert Wolters
Diaken - thema duurzaamheid
Fleur Zey
Commissies
Lucia Zoutman
Kerkrentmeester
Rini van der Zwan-Offers
Ouderling