Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift


Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?


Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. U en de kerk kunnen gezamenlijk een periodieke gift vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.


Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.


Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf 150 euro per jaar.


Onder https://anbi.nl/wp-content/uploads/2014/02/Overeenkomst-Periodieke-gift-rewritable1.pdf vindt u de overeenkomst die u met de kerk kunt sluiten voor een periodieke gift. Dit formulier moet u ter ondertekening bij de penningmeester (Roland Eenhoorn) aanbieden.


Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst metPG-Elst aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met Roland Eenhoorn of Arie de Groot, email: kerkrentmeesters@pg-elst.nl.