Basiscatechese

De basiscatechese is voor kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten.

In de basiscatechese leren de kinderen:

  • hoe de Bijbel in elkaar zit.
  • de verhalen in de bijbel en hoe ze betekenis krijgen in het leven.
  • wat een kerk is.
  • wat er in de kerk gedaan wordt.
  • wie daarbij betrokken zijn.
  • waarom bepaalde dingen gezegd worden.

Deelname

Kinderen die lid zijn van de Protestantse Gemeente Elst krijgen voor de start van het nieuwe seizoen een uitnodiging per brief. Ze kunnen zich dan opgeven  bij de jeugd- en jongerenwerker.


Is je kind geen lid van de Protestantse Gemeente Elst, maar wil je wel graag dat je kind deelneemt aan de basiscatechese, dan kun je je kind opgeven bij de jeugd- en jongerenwerker. Daarna ontvang je de informatie.


Seizoenverloop

De basiscatechese wordt gegeven in de periode van september tot aan Pasen, met uitzondering van de maand december en de schoolvakanties.


Basiscatechese wordt gegeven op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur. Het wordt gegeven in De Ruimte. Vooraf is er vanaf 18.30 uur en achteraf tot 19.45 uur gelegenheid om te spelen in de speelzaal van The Meeting.

CONTACTPERSONEN